Zobrazit panel

Karnak - dovolená v Egyptě a informace pro turisty

Karnak - Egypt


Areál Amon Re - Velká Hypostylová hala

Chrámový komplex v Karnaku

Chrámový komplex v Karnaku jednoduše nazývaný jako Karnak je velké uskupení chrámů, svatyní a pylonů (egyptská vstupní brána) přibližne 500 kilometrů jižně od hlavního města Káhiry. Karnak je v současnoti největší dochované náboženské středisko starověku na celém světě. V minulosti byl společně s chrámem v Luxoru součástí Vesetu (řecky Théby), bývalého hlavního města Egypta. Dnes je Karnak druhou nejnavštěvovanější egyptskou památkou, hned za pyramidami v Gíze. Se stavbou tohoto komplexu se započalo během vlády 11. dynastie (asi 2.000 př.n.l.) a každý následující faraon v Karnaku během své vlády zanechal nějakou stopu. Jedná se tak o nejdéle stavěný a upravovaný egyptský chrám. Karnak byl definitivně uzavřen roku 356 n.l. na základě výnosu byzantského císaře, který uznal křesťanství jako jediné náboženství ve své říši a nechal pozavírat všechny pohanské svatostánky. Následně byl Karnak krátce užíván jako křesťanský kostel a z této doby se dodnes dochovala vyobrazení svatých umístěná mezi egyptskými hieroglyfy.

Celý areál se skládá ze čtyř celků, každý zasvěcený jinému egyptskému božstvu. Areál bohyně Mut (bohyně královen, bohyně matka) má rozlohu přes 150.000 m2 a dominuje mu posvátné jezero ve tvaru půlměsíce. Areál boha Mentu (bůh války, slunce a odvahy) je veliký "pouze" 20.000 m2 a je asi nejvíce poničený z celého Karnackého komplexu. Třetím větším celkem v Karnaku je chrám Amenhotepa IV., který jej nechal postavit v prvních letech své vlády, ještě před tím než si jméno změnil na Achnaton a zahájil náboženskou a kulturní revoluci ve starověkém Egyptě. Poslední areál je věnovaný bohu Amonovi v jeho podobě Amon Re. Pro většinu návštěvníků předstvauje právě tato část význam slova Karnak, jelikož ze všech výše jmenovaných je pouze tato otevřena pro veřejnost. Kromě čtyř hlavních celků je v Karnaku k vidění i řada menších chrámů a svatyň umístěných mimo zdi těchto areálů.

Areál Amon Re

Areál zasvěcený bohu Amonovi je se svoji rozlohou 250.000 m2 největším celkem v Karnackém chrámovém komplexu. Jako jediný je otevřený pro turistické výpravy, ale i zde najdete uzavřené a nepřístupné části. Jedná se většinou o místa, kde probíhá rekonstrukce, popřípadě bádají mezinárodní archeologické týmy.

Vyobrazení faraona Ramesse II. - Karnak

Celý Amonův komplex je vystaven podél východně - západní osy. Prohlídka chrámu pro většinu návštěvníků začíná na západě areálu, kde je umístěný hlavní moderní vchod. Zde je tzv. Kultovní terasa, z které kněží během náboženských svátků ve starověkém egyptě předávali poselství a vůli bohů lidu. Z terasy vede cesta k prvnímu pylonu (bráně) lemována řadou sfing. První pylon byl postaven za vlády 30. dynastie a je tvořen 113 metrů dlouhými a 15 metrů silnými zdmi. Po průchodu prvním pylonem se ocitnete na Velkém nádvoří, které lemuje pár menších staveb: chrám postavený faraonem Taharkem, kaple faraona Setiho II. (někdy nazývána jako Kaple lodi) a chrám Ramesse III., ve kterém můžete vidět reliéfy zobrazující faraona porážejícího své nepřátele. Cesta dále z nádvoří vede skrz druhý pylon. Ten nechal vystavět faraon Haremheb a na jeho stavbu použil materiál z rozbořených chrámů faraonů Achnatona a Tutanchamona. Tento pylon se kdysi částečně zřítil, ale faraoni ptolemaiovské dynastie jej nechali znovu vystavět.

Velká Hypostylová hala v Karnaku

Velká hypostylová hala v Karnaku

Za druhým pylonem se ukrývá nejimpozantnější část celého komplexu: Velká hypostylová hala, v našich končinách známá spíše jako Velký sloupový sál. Tato monumetální místnost o velikosti 5.000 m2 byla kdysi celá zastřešená, ale do dnešních dní se dochovaly "pouze" sloupy, které tento strop nesly. Je jich 134 kusů rozložených do 16 řad. Sloupy ve dvou prostředních řadách jsou o něco mohutnější než ostatni. Jejich výška je 24 metrů a obvod 10 metrů. Podle nejnovějších průzkumů je stavba celého sálu dílem faraona Setiho I., ačkoliv současnou výzdobu má na svědomí faraon Ramesse II. Mezi nejznámější výjevy patří uzavírání mírové smlouvy s Chetitským panovníkem.

Velký sloupový sál uzavírá třetí pylon, na jehož stavbu byly opět použity bloky kamene z chrámů nepohodlných faraónů a faraónek. Současní archeologové tyto kvádry objevili a podařilo se jim obnovit bílou kapli faraona Senwsereta I. a červenou kapli královny (faraonky) Hatšepsut, které si dnes můžete prohlédnout v areálu v Karnaku. Pokud budete dále pokračovat směrem na východ uvidíte obelisk postavený Thutmosem I. (vysoký 21 metrů) a další téměř 30 metrový, který nechala vztyčit královna Hatšepsut. Dále narazíte na další tři pylony a tzv. Síni záznamů vystavěnou faraonem Tutmose III., na jejíž zdech se faraon chlubí svými úspěchy. Celá západně - východní osa chrámu je zakončena tzv. Kaplí miliónů let postavenou Thutmosem III. Unikátem této kaple je Karnacký královský seznam obsahující jména 61 předchůdců tohoto faraona. Dnes v Karnaku můžete vidět pouhopu kopii, originál seznamu odnesl pryč v roce 1843 francouzský dobrodruh Emile Prisse a v současné době je jedním z exponátů muzea Louvre v Paříži.

Stavby umístěné na severo - jižní ose chrámu bývají z důvodu stále probíhajícíh vykopávek a rekonstrukcí po většinu času zavřené pro veřejnost. Pokud by jste se sem dostali měli by jste možnost vidět další čtyři pylony s vyobrazením skutků faraónů a také tři nádvoří, kde byla nalezena řada soch a rituálních předmětů.

Turisté v Karnaku také navštěvují posvátné jezero boha Amona, které sloužilo k očistě kněží před zahájením posvatných rituálů a náboženských slavností. Zajímavé jsou i pozůstatky kaple zasvěcené bohu Chonsu (patron měsíce a mládeže), který je jedinečnou ukázkou stavebnictví v době Nové říše. Dále v Karnaku můžete narazit na chrámek boha Ptaha a východně od hlavního Amonova chrámu i další kapli zasvěcenou faraonovi Ramesse II.