Zobrazit panel

Mykény - Řecko - Dovolená v Řecku a informace pro turisty.

Mykény - Řecko

Archeologické naleziště starověkých Mykén se nachází na Peloponéském poloostrově, asi 90 kilometrů daleko od hlavního města Athén. Mykény byly v letech 1.600 – 1.100 př.n.l. nejvýznamnějším řeckým městem a tak je na jejich počest toto období řeckých dějin pojmenované jako Mykénské. V době svého největšího rozkvětu byla Mykénská říše tvořena asi 20 městy, které se staly důstojnými nástupci Mínojské civilizace na Krétě. Mykénská města bohatla především z obchodu s okolními národy a dnes je tato civilizace považována za základní kámen moderních evropských dějin. Hlavní město Mykéňanů, dnešní naleziště Mykény, objevil archeolog Heinrich Schliemann, který se již předtím proslavil vykopávkami v místech starověké Tróji (dnes Turecko). Naleziště v Mykénách bylo díky své jedinečnosti v roce 1999 zařezeno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Vstup do Átreovi pokladnice - Mykény - Řecko

Prohlídku areálu v Mykénách je dobré začít ve zdejším muzeu. Zde se dozvíte více o historii Mykén a také si můžete prohlédnout předměty z tzv. Zlatého pokladu krále Agamemnóna. Zlatá pohřební maska patřící do tohoto pokladu se stala symbolem pro celou Mykénskou civilizaci. V muzeu v Mykénách si však prohlédnete pouze umně vytvořené kopie starověkých uměleckých skvostů. Originály jsou uloženy a vystaveny v Národním muzeu v Athénách. Po prohlídce muzea se vydejte na prohlídku starověkých Mykén. Po průchodu monumentální Lví branou se ocitnete na území tohoto bájného města. Prohlídka může zvědavcům zabrat i několik hodin a tak se zmíníme jen o nejzajímavějších místech v areálu. V počátcích Mykénské kultury pohřbívali Mykéňané své mrtvé předky do šachtových hrobů. Ty šachtové hroby, kde byl nalezen zlatý poklad, si můžete prohlédnout v rámci tzv. hrobového okruhu A. V pozdějším období pro své mrtvé začali stavět hrobky ve tvaru včelího úlu, zvané Thalos. Nejznámější je thalos jménem Átreova pokladnice do nějž vede 40 metrů dlouhá chodba, kdysi celá obložená bronzovými deskami. Kromě míst posledního odpočinku jsou v Mykénách k vidění i pozůstatky obytných komnat královského paláce a veřejné stavby a prostranství.