Zobrazit panel

Tunis - dovolená v Tunisku a informace pro turisty

Tunis - hlavní město Tuniska


Historie města Tunisu - Medína v Tunisu - Olivová mešita Zitouna - Muzeum Bardo

Tunis je hlavním a zároveň se svými 1.200.000 obyvately (téměř 4 miliony pokud započítáme okolní aglomerace) největším městem Tuniska. Název města je odvozen od jména starověké bohyně měsíce Tanit, která byla uctívána starověkými Kartaginci. V samotném centru města naleznete krásnou středověkou Medínu, předměstí Tunisu pak tvoří oblast antického Kartága a turistická střediska jako je Sidi Bou Said. Po průchodu Mořskou branou (známou též jako Porte de France) se ocitnete v moderní části města (Ville Nouvelle), které dominuje velkolepá třída Habib Bourguiba Avenue, která bývá často popisována jako tuniské Champs-Élysées, lemovaná koloniálními paláci z dob francouzské nadvlády nad Tuniskem.

Historie města Tunisu

Většina turistů do Tunisu zamíří aby si prohlédla ruiny starověkého Kartága. Toto původně punské a následně Římské město bylo díky své strategické poloze jedním z nejdůležitějších na území severní Afriky. Jeho úplný zánik v 7. století n.l. byl následován obsazením oblasti arabskými přistěhovalci, kteří ve stejné době začali budovat tuniskou medinu. Díky své výhodné poloze město bohatlo z obchodu s ostatními středomořskými přístavy a také vzrůstala jeho vojenská síla. v následujících staletí byl Tunis svědkem mnoha bitev mezi původními kmeny a arabskými panovníky o nadvládu nad Tuniskem až se konečně v roce 1159 ujímají vlády Almohadové (berbersko - muslimská dynastie) a Tunis ustanovují hlavním městem.

Za vlády této dynastie, tedy v období 12. - 16. století, se Tunis stal jedním z nejvýznamějších a nejbohatších měst islámského světa s populací přesahující 100.000 obyvatel. V roce 1534 získávají kontrolu nad Tunisem osmanští turkové, kteří městu vládnou až do příchodu Francouzů v roce 1881. Ti se zasloužili o dramatický rozvoj Tunisu. Město znatelně rozšířili aby mohlo pojmout nové obyvatele přicházející z Francie a Itálie, vystavěli nové bulváry a celé městské čtvrti. Tunisané taky díky francouzským pánům poznali výhody moderní doby jako je elektřina, zemní plyn, vodovody a veřejnou dopravu. Tohle všechno bylo z velké části v Tunisu vybudováno během pouhých 30 let. Po získání nezávislosti v roce 1956 upevnil Tunis svoji pozici jako hlavní město a začala postupná arabizace místního obyvatelstva. Evropané se museli přizpůsobit nové vládě a zvykům nebo město opustit. Díky této arabizaci obyvatelstva postupně vymizely konflikty mezi kulturně rozdílnými skupinami a Tunis je tak relativně homogenní a bezpečné město.

Medína v Tunisu

Medíina v hlavní měste Tunisu byla v roce 1979 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Dnes medina zabírá území o rozloze 270 hektarů a žije v ní více jak 100.000 obyvatel. Francouzským kolonizátorům se zprvu historické uličky zdály jako chaotické území stavěné bez jakéhokoliv plánu, avšak již první antropologické studie z roku 1930 prokázaly, že medína byla vystavěna v souladu s kulturně-sociálními zvyklostmi původních obyvatel a řídí se pevně danými pravidly.

Olivová mešita (mešita Zitouna) v Tunisu

Olivová mešita (mešita Zitouna)

Mešita Zitouna je nejstarší tuniskou mešitou postavenou v roce 731 n.l. i když toto datum se podle různých zdrojů liší. Mešita má rozlohu 5000 m čtverečních a disponuje devíti vchody. Nádvoří lemuje 160 sloupů přivezených z původního města Kartágo. Význam mešity podpořilo i založení nejstarší univerzity islámského světa v jejím areálu. Kromě teologie, především učení Koránu, se zde vyučovala i historie, gramatika a lékařství. Za staletí své existence univerzita shromáždila řadu knih a vzácných rukopisů a vytvořila tak jednu z největších severoafrických knihoven. Čtverhranný, 43 metrů vysoký minaret byl přistaven až v roce 1894.

Architektonickou památkou jsou vlastně všechny domy v Medíně, i když jen málo z těch významných jsou původní středověké budovy. Převážně se jedná o "novostavby" z 17. - 19. století. Medína čelila dlouhou dobu jakýmkoliv pokusům o výraznější přestavbu a také ničivé útoky během válek se jí vyhýbaly. Největší hrozbou se staly sami tuniští obyvatelé po vyhlášení nezávislosti, kteří začali medinu rabovat a rozebírat. Toto urychlilo připsání mediny na seznam památek UNESCO, které zabránilo další destrukci této nesmírně cenné městské oblasti.

Muzeum Bardo v Tunisu

Muzeum Bardo

Národní muzeum Bardo naleznete na stejnojmenném předměstí hlavního města Tunisu. Muzeum schraňuje jednu z největších sbírek v celém středomoří, která dokumentuje kulturu na území Tuniska v průběhu tisíciletí. Zájemci zde naleznou jednu z největších sbírek římských mozaik, jejichž hlavním zdrojem se staly především vykopávky v Kartágu. Nezanedbatelná je i sbírka Řeckého umění nebo ukázky keramiky pocházející ze severní Afriky a Malé Asie (území dnešního Turecka). Příkaz k založení muzea Bardo byl vydán 7. 11. 1882 a Bardo se tak stalo první institucí svého druhu v severní Africe. Dveře muzea se pro veřejnost otevřely 7. května 1888. Sbírky se v souočasnoti dělí na tyto tématické okruhy: Pravěk a raná historie, Libyjsko - Punské památky, Klasické římské a řecké umění, Mince, Islámská historie, Etnografie Tuniska a jako poslední podvodní vykopávky z oblasti Mahdia. Nabídka muzea je široká a v současné době (2010) probíhá přístavba dalších částí muzea, takže se v nejbližší době můžeme těšit na zbrusu nové expozice.