Zobrazit panel

Dějiny a historie Portugalska

Portugalsko - Dějiny a historie


Pravěk a období antiky - Maurové v Portugalsku - Období námořních objevů - Moderní dějiny

Antická mozaika s rybami nalezena v Portugalsku - Dějiny Portugalska

Pravěk a období antiky

Nejstarší doklady o osídlení Portugalska pocházejí z doby 5.500 let př.n.l. Archeologické naleziště z tohoto období si můžete prohlédnout v údolí řeky Douro, nedaleko města Porto. V 1. tisíciletí př.nl. se začali na severu dnešního Portugalska usazovat keltské kmeny, jih země pak kolonizovali starověcí Féničané a své obchodní osady zde založily i řecké městské státy. Po nich do Portugalska přišli dobyvační Římané, kteří však narazili na tuhý odpor zdejšího obyvatelstva. Ten se podařilo zlomit teprve na přelomu našeho letopočtu a na následujících 500 let se Portugalsko stalo jednou z kolonií antického Říma. Právě díky Římanům se do Portugalska dostaly olivy, obilí a víno. Římané zde také položili základy právního systému a vybudovali řadu akvaduktů a značně zlepšili dopravní infrastrukturu na celém území. Zároveň určili nové hlavní město Portugalska, současný Lisabon.

Maorský hrad Sintra v jižním Portugalsku - Dějiny Portugalska

Maurové v Portugalsku

Po římském období blahobytu si Portugalsko nárokovali různé okolní státy, a zdejší kmeny navíc vedli neutuchající občanské války. Kolem roku 700 n.l. se podařilo jih Portugalska dostat do područí Maurských vladařů. Ti přicházeli ze severní Afriky a s sebou přinesli kromě islámu i řadu nových zvyklostí a samozřejmě i chutí do portugalské kuchyně. Lidé žijící pod maurskou nadvládou si mohli ponechat svoje dřívější náboženství a severoafričtí kolonizátoři dokonce své nově získané poddané naučili lépe obdělávat půdu, zavedli zavlažovací systémy, stejně jako Portugalce naučili pěstovat citrusy a rýži. V této době byl islámský jih mnohem rozvinutější než křesťanský sever. Následovalo několik století bitev a bojů, kdy se křesťané snažili zpátky dobýt evropskou půdu. To se jim definitivně povedlo až v roce 1297, kdy také byly ustanoveny hranice nově vzniklého Portugalského království.

Období námořních objevů

Portugalský mořeplavec Vasco da Gama - Dějiny Portugalska

První zámořské území, které si Portugalsko snažilo obsadit pro sebe, byly břehy nedaleké severní Afriky. Ty se jim sice nepodařilo nikdy plně dobýt, ale díky honbě za dalšími územími se mohou Portugalci dodnes chlubit prvním mořeplavcem, který obeplul Africký kontinent. Jmenoval se Vasco da Gama a jeho průzkumná výprava přinesla Portugalsku značné bohatství plynoucí z obchodování s africkými otroky a kořením z Indie a jiných oblastí v Indickém oceánu. Španělský úspěch při objevení nového kontinentu Amerika sice Portugalce rozčílil, ale jejich schopní diplomaté vyjednali úmluvu, podle které část nové země připadne Portugalsku. Takto se dostala zatím neobjevená Brazílie pod nadvládu stále silnějšího Portugalska. V roce 1519 se uskutečnila úspěšná cesta portugalského mořeplavce Fernanda Magellana kolem světa. Ten sice plul pod španělskou vlajkou, ale otevřel celý svět pro následující období zámořských objevů. Portugalci v této době založili silné kolonie po celém světě. Za všechny jmenujme indickou oblast Goa nebo čínské Macao. Udržet takovou říši však bylo čím dál složitější a již po roce 1580 se začalo celé portugalské impérium pomalu rozpadat.

Městská pláž v Lisabonu - Dějiny Portugalska

Moderní dějiny

Po rozpadu portugalské koloniální říše, převzalo vládu nad Portugalskem sousední Španělsko. Portugalci se však spojili s Anglií a ta pomáhala Portugalsku udržet si svoji nezávislost po následující staletí. Konec Portugalského království značila revoluce, která vyústila v roce 1910 ve vyhlášení republiky. Od roku 1986 je Portugalsko členem Evropské unie. Právě po vstupu do tohoto svazku se najevo projevila zaostalost místního zemědělství a průmyslu. Díky dotacím z EU však Portugalsko začalo rychle prospívat a dnes je téměř na úrovni západních států Evropy. Zároveň došlo k nárůstu zájmu o Portugalsko jako turistickou destinaci. Dnes je portugalské pobřeží považováno za módní místo, kde si evropská smetánka staví svá letní sídla a běžní turisté sem míří za stále ještě relativně nepřeplněnými plážemi.