Zobrazit panel

Kréta - dovolená na Krétě a informace pro turisty

Kréta - Řecko


Ostrov Kréta - Doprava na Krétu - Dělení Kréty a turistická letoviska na Krétě


Ostrov Kréta

Ostrov Kréta

Ostrov Kréta (Kriti, Krete) je největší, nejlidnatější, nejrozmanitější a také nejnavštěvovanější řecký ostrov. Ve středomořském měřítku je Kréta pátým největším ostrovem. Celá čtvrtina turistů mířících každoročně do Řecka navštíví Krétu. A není divu, tento ostrov je natolik rozmanitý, že si zde každý najde letovisko přesně podle gusta. Jsou zde rušná střediska s bohatým nočním životem na severu a naopak klidná prázdninová městečka na jihu Kréty, kde jediný zvuk co uslyšíte po setmění je mořský příboj. Dovolenou na ostrově můžete strávit také poznáváním místní bohaté historie. Kdysi zde vzkvétala Mínojská civilizace, jedna z nejvyspělejších ve Středomoří jejíž zánik je dodnes záhadou. Po Mínojcích se na Krétě dochovala řada památek a artefaktů mezi nimiž vysoce vyčnívá palácový komplex v Knossu. Pokud patříte mezi příznivce horské turistiky a pěších túr vůbec, bude Vám vnitrozemí Kréty připadat jako pravý ráj na zemi. Jsou zde strmá horská pohoří i na výšlap méně náročné vysočiny a pahorkatiny. Na Krétě také naleznete 16 kilometrů dlouhou soutěsku Samaria. Cesta tímto přírodním kaňonem plným vzácných rostlin a zvířat je pro mnohé cestovatele vrcholem pobytu na Krétě. Celé území je natolik jedinečné, že řecká vláda již zažádala o zápis soutěsky Samaria na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Ostrov Kréta

Regionální dělení Kréty a turistická letoviska na Krétě

Kraj Heraklion - Kraj Chania - Kraj Rethymno - Kraj Lasithi

Ostrov Kréta má protáhlý tvar o délce 260 kilometrů. Ve svém nejširším bodě meří 60 kilometrů a v nejužším naopak pouhých 12 kilometrů Celková rozloha ostrova je 8.336 km2 s délkou pobřeží dosahující 1.046 km. Dnes na Krétě trvale žije asi 650.000 obyvatel. Jelikož má ostrov Kréta dostatek úrodných oblastí a příznivé klimatické podmínky, bylo zemědělství v minulosti hlavním zdrojem příjmů pro krétské obyvatele. I když je zemědělství stále důležitou částí krétského hospodářství (především pěstování oliv, vína a citrusů), na stále větším významu získávají odvětví spojená s cestovním ruchem. Tento přechod od zeměděltsví k turismu započal v 70. letech minulého století a jen v období 1986 až 1991 vzrostl počet ubytovacích kapacit na Krétě o 53%. Možnosti ubytování na Krétě jsou obrovské a tak zde můžete bydlet v luxusním hotelovém komplexu s vlastními bazény a bary nebo se spokojit s útulným rodinným penzionkem. Pro ty nejméně náročné je na Krétě k dispozici i několik kempů.

Pohoří na Krétě

Kréta si také díky své relativní odlehlosti od Řecka zachovala svoji svéráznou kulturu a tradice. Dodnes se zde mluví zvláštním krétským dialektem a také místní lidové tance a hudba jsou značně odlišné od toho co můžete znát z pevninského Řecka a nebo ostatních ostrovů. Nejznámější krétský tanec se jmenuje Pentozalis a jako hudební doprovod k němu slouží typický krétský nástroj: lyra. V 15.-17. století byla Kréta důležitým střediskem umění. Přibližně v této době byla na evropském kontinentě na vzestupu renesance a Kréta patřila pod správu mocné Benátské republiky. Benátčané na Krétě podporovali rozvoj umění a zdejší umělecké školy udávaly směr v tvorbě náboženských pravoslavných ikon. Tyto ikony velice ovlivnily známého rodáka z Kréty: malíře El Greco, vlastním jménem Doménikos Theotokópulos. Ten byl jedním z hlavních představitelů španělské pozdní renesance a manýrismu. I když El Greco dosáhl světové slávy a uznání, nejznámějším krétským rodákem je někdo jiný. Není to nikdo menší než vládce antických bohů, mocný Zeus. Podle pověsti Zeus se narodil v jeskyni v krétském pohoří Ida. Zeus však není jediným báhným obyvatelem Kréty. Kdysi zde žil v labyrintu i netvor, napůl člověk a napůl býk, zvaný Minotaurus. Krétská mytologie je opravdu bohatá a není zvláštností, když Vám večer u sklenky výborného místního vína budou starousedlíci vyprávět tyto prastaré příběhy plné bájných hrdinů a nestvůr.

Mezinárodní letiště Heraklion - Nikos Kazantzakis - Kréta

Doprava na Krétu

Drtivá většina návštěvníků Kréty se na ostrov dostane pomocí letecké dopravy. Hlavním krétským leteckým přístavem je mezinárodní letiště Heraklion - Nikos Kazantzakis, nedaleko stejnojmenného města Heraklion. Své druhé jméno letiště získalo po významném krétském rodákovi, Nikosu Kazantzakisovi, což byl řecký spisovatel a filozof. Co do vytíženosti je letiště v Heraklionu druhé v celém Řecku, na prvním místě je letiště v Athénách. Pokud rádi pořizujete během cesty na dovolenou snímky letiště a jeho přistávacích drah, dejte si v Heraklionu pozor. Protože se zároveň jedná o vojenskou základnu je jakékoliv fotografování přísně zakázáno. Alespoň takhle mluví oficiální předpisy. Druhým největším letištěm na Krétě je Mezinárodní letiště Chania - Ioannis Daskalogiannis. Ioannis Daskalogiannis byl řecký vůdce odboje proti osmanské nadvládě v 18. století. Letiště Chania najdete v západní části ostrova Kréta a stejně jako Heraklion je cílem pro pravidelné letecké linky z Athén a Soluně, stejně jako pro nespočet charterových sezóních letů z celé Evropy. Třetím letištěm na Krétě je Sitia. Toto poměrně mladé letiště spustilo provoz teprve v 80. letech a v současnosti slouží pouze pro vnitrostátní řecké lety a spojuje tak Krétu s ostatními řeckými ostrovy jako Rhodos nebo Karpathos. V roce 2003 bylo celé letiště Sitia rozšířeno a v budoucnu se s ním počítá jako s třetí možností pro dovolenkové lety z Evropy.

Alternativní možností jak se na Krétu dostat jsou trajekty. Mezi hlavní krétské přístavy patří města Heraklion, Chania a Sitia. Všechny tyto přístavní města jsou zároveň vybaveny i letištěm. Další méně významná přístavní města jsou Aios Nikolaos a Kissamos. Trajekty většinou nespojují Krétu přímou s řeckou pevninou, ale po cestě zastavují na řadě dalších ostrovů jako je Santorini, Samos, Rhodos, Kos a Skiathos. Cílovou stanicí bývají pevninská města Pireus (Athény) a Soluň.