Zobrazit panel

Meteora - dovolená v Řecku a informace pro turisty

Meteora - Řecko

Meteora - Řecko

Byzantské kláštery Meteora jsou jednou z nejnavštěvovanějších památek v Řecku. Název klášterů je odvozen od slova „meteoros“, což znamená „vznášet se ve vzduchu“. Proto se také často stavbám říká „vznášející se kláštery“. A pokud toto místo navštívíte, dáte názvu za pravdu. Kláštery jsou vystavené na vrcholcích kamenných stěn a opravdu vypadají, jako kdyby se jen vznášely. První mniši se v této oblasti začali usazovat kolem 9. století n.l. V této době zatím jen obývali přírodní jeskyně ve skalních stěnách. Spíše než o uskupení mnichů se jednalo o jednotlivé poustevníky, kteří se párkrát do roka scházeli pod skalami, aby společně oslavili důležité náboženské svátky.

Teprve ve 14. století vznikl první klášter jako reakce na časté nájezdy tureckých dobyvatel na území dnešního Řecka. Klášter byl umístěný na vrcholu skalní věže a dostat se k němu bylo možné jen po žebřících, které mnichové v případě ohrožení Turky mohli vytáhnout k sobě nahoru a měli tak dokonalou kontrolu nad tím kdo do kláštera vstoupí a kdo ne. Později žebříky nahradily kladky a návštěvníci se do klášterů dostávali v síti vytahované na laně. Dnes jsou kláštery Meteora pohodlně přístupné po vybudovaných asfaltových silnicích a mezi jednotlivými kláštery je dostatek bezpečných stezek pro pěší turisty. Stále se však můžeme setkat s použitím metody lana a sítě, především když klášter navštíví významný zahraniční mnich.

Klášter svatého Štěpána - Meteora - Řecko

Do dnešních dní se z klášterů v Meteoře dochovalo pouhých šest staveb. Pět z nich je mužských a šestý klášter svatého Štěpána obývají jeptišky. Klášter Megalon Meteoro je nejstarším a zároveň největším klášterem v oblasti. V jeho zdech je vybudované muzeum popisující historii všech klášterů a také sem míří největší davy turistů. V 18. století byly kláštery téměř opuštěny, když se mnichové hromadně vystěhovali na posvátný poloostrov Athos. Dnes v klášterech žije jen pár desítek stálých obyvatel, jejichž prací je starost o památky v klášterech, každodenní motlitby a také nabízení suvenýrů turistům. Návštěva klášterů Meteora je opravdovým zážitkem, a pokud máte možnost sem zavítat, určitě neváhejte a na kláštery se vydejte. Jestliže pojedete s cestovní kanceláří ověřte si, zda budete mít dost času na prohlídku všech staveb a procházku po cestičkách mezi kláštery odkud jsou ty nejkrásnější výhledy.