Zobrazit panel

Vatikán - dovolená v Itálii a informace pro turisty

Vatikán

Stát Vatikán je se svou rozlohou 0,44 km2 nejmenším suveréním státem světa. Již od 14. století je sídelním místem Svatého stolce, což je organizace pečující o více jak miliardu přívrženců katolictví. Před tím Svatý stolec používal jako své sídlo Lateránský palác na římském pahorku Celio a francouzské město Avignon. V roce 1929 na základě tzv. Lateránské smlouvy získal Vatikán nezávislost na Římu a tím také svůj prostor na mezinárodním diplomatickém poli. I přes svoji nevelkou rozlohu dnes ve Vatikánu žije více jak 800 stálých obyvatel, kteří mohou využívat služby vlastní pošty, banky a dokonce i nádraží. Bezpochyby nejvýznamějším občanem Vatikánu je hlava katolické církve, papež Benedikt XVI (2010)., sídlící v Apoštolském paláci. Jako hlavní zástupce tohoto teokratického státu je nejvyšším vykonavatelem jak soudní tak i zákonodárné a výkonné moci. Úředním jazykem ve Vatikánu je latina, i když italština je zde také velice rozšířená.

Zvláštností a oblíbenou atrakcí je i Švýcarská garda. Jedná se vlastně o soukromou ochranku papeže, která je ve svých modro-žlutě pruhovaných renesančních šatech nepřehlédnutelná. K samotnému Vatikánu náleží ještě zvláštní závislá území: čytři tzv. papežské baziliky v Římě (dříve známé jako patriarchální) a papežova letní rezidence (Residenza Papale) v městečku Castel Gandolfo asi 30 kilometrů od Říma. Toto letní sídlo nechal v 17. století postavit papež Urban VIII. podle návrhu architekta Carla Maderna.

Historie Vatikánu

První stavby na Vatikánské hoře (ager vaticanus) byly zahrady postavené Agrippinou Starší, která tak pahorek zkultivovala a poskytla podmínky pro příští rozvoj této oblasti. V roce 40 našeho letopočtu, zde císař Caligula započal stavbu cirku, který však stihnul dokončit až jeho nástupce nechvalně proslulý císař Nero, po němž cirk získal své jméno (circus Gai et Neronis). Nero sem také nechal přivézt egyptský obelisk z Heliopole, jenž si dodnes můžete prohlédnout ve středu náměstí svatého Petra. Po velkém požáru Říma (64 n.l.) se strhl hon na údajné pachatele: křesťany a právě Neronův cirk se stal hlavním místem jejich poprav. Podle legendy zde byl ukřižován a pohřben i svatý Petr, první římský biskup. Na místě jeho posledního odpočinku byl již v roce 326 postaven první kostel, který dnes nahrazuje dominanta státu Vatikán: bazilika svatého Petra dokončená 18. listopadu 1626. Jako hlavní sídlo papežského státu (ovládajícího do 19. století značnou část Itálie) byl Vatikán svými vládci v průběhu staletí neustále zvelebován a na jeho stavbách se podíleli největší umělci své doby. Dnes ve Vatikánu turisté obdivují především náměstí a katedrálu svatého Petra, sbírky ve Vatikanském muzeu a Sixtinskou kapli, světoznámou díky úchvatným freskám od Michelangela Buonarroti. V roce 1984 byl Vatikán přidán na seznam památek světového dědictví UNESCO.