Zobrazit panel

Bazilika svatého Petra - dovolená v Itálii a informace pro turisty

Vatikán - Bazilika svatého Petra

Papežská bazilika svatého Petra ve Vatikánu (Papale Basilica di San Pietro in Vaticano) je jedním z nejposvátnějších křesťanských poutních míst. Pod oltářem baziliky se nachází hrob svatého Petra, který byl jedním ze dvanácti apoštolů Ježíše Krista. Toto v roce 1950 potvrdil i archeologický průzkum. Bazilika je největším katolickým chrámem s rozlohou téměř 2,5 hektaru a kapacitou pro 60.000 věřících.

Původní a značně zchátralou baziliku z období 1. století n.l. nechal papež Julius II. v roce 1505 strhnout a na jejím místě začal o rok později se stavbou současné baziliky podle návrhu, který vypracoval architekt Donato Bramante. Jeho návrh spočíval v bazilice ve tvaru řeckého kříže završeného kupolí inspirovanou římským Pantheonem. V příštích 120 letech kdy probíhala výstavba baziliky se architektonické plány několikrát značně přeměnily a na její stavbě se vystřídal velky počet stavitelů. Po smrti prvního tvůrce baziliky jej ve funkci vystřídal Rafael Santi společně s architektem Antoniem da Sangalla mladším, který na stavbě pokračoval sám i po úmrti Rafaela. V roce 1547 se hlavním architektem stal Michelangelo Buonarroti, který ve stavbě postupoval podle původního Bramanteho návrhu. Jeho následovatel Giacomo della Porta, do baziliky začlenil vlastní prvky a po rozhodnutí zadavatele papeže Pavla V. o změně půdorysu na latinský kříž se vedení stavby ujal Carlo Maderno, jenž dokončil stavbu prodloužené lodě a vystavěl 115 metrů dlouhou a 45 metrů vysokou vstupní fasádu do baziliky. Na ní je znatelný spěch s jakým se stavěla a navíc její proporce z velké části zakrývají pohled na kupoli návštěvníkovi, který stojí před bazilikou. Fasádu zdobí sochy Krista, Jana Křtitele a jedenácti z apoštolů.

V posledním roce na stavbu chrámu dohlížel Lorenzo Bernini, který především interiéru stavby vdechnul barokní okázalou výzdobu. Bazilika svatého Petra byla vysvěcena papežem Urbanem VIII. 18. 11. 1629. Bernini na bazilice pracoval ještě následujícíh 50 let, kdy tvořil prvky zařízení interiéru. Nejznámější je 30 metrů vysoký bronzový baldachýn stojící na čestném místě přímo pod hlavní kupolí baziliky. Bazilika samotná je plná soch a obrazů od největších italských umělců zdobící kaple světců a hrobky významných osobností. Exponát, který by jste si určitě neměli nechat ujít je Michelangelova Pieta (La Pieta - 1499). Tento mistrovský kousek renesančního sochařství zobrazuje Pannu Marii jak oplakává Krista po sejmutí z kříže. Pokud Vám nevadí si postát chvíli ve frontě, můžete navštívit i vyhlídkovou plošinu na vrcholu hlavní kupole odkud je krásný výhled na Vatikán, jeho zahrady a především nejpovedenější Berniniho kousek: Náměstí svatého Petra před bazilikou.