Zobrazit panel

Španělské schody v Římě - dovolená v Itálii a informace pro turisty

Španělské schody - Piazza di Spagna

Piazza di Spagna v Římě je se svými 138 schody nejdelším a nejširším barokním schodištěm v celé Evropě. Byly postaveny jako spojnice na příkrém svahu mezi náměstím Piazza di Spagna v jejich spodní části a náměstím Piazza Trinitá dei Monti v jejich horní části. Dnes se pro obě náměsti používá název Piazza di Spagna.

Nad schody se tyčí kostel zasvěcený Svaté trojici (Trinitá dei Monti), nad kterým držel ochranou ruku francouzský rod Bourbonů, králů Francie. Popudem k vybudování schodiště bylo 2000 scudů, které odkázal francouzský velvyslanec Etienne Gueffier ve své závěti na stavbu tohoto díla. Schody měli fungovat jako spojnice mezi papežským palácem na dolním náměstí a "francouzským" kostelem na kopci. Výběrové řízení na stavbu schodů vyhrál v roce 1717 prakticky neznámý Francesco de Sanctis. Dohled nad stavebními pracemi prováděl sám kardinál Mazarin, který v projektu viděl příležitost jak se zavděčit papeži i francouzskému králi.

Podle původního projektu měl u schodů stát i impozantní jezdecký pomník Ludvíka XIV. Po důrazných protestech ze strany Vatikánu se obě země dohodli pouze na nenápadném vyobrazení svých erbů na ozdobných prvcích schodiště. Proto dnes můžete vedle sebe vidět papežský erb s orlem a korunou i znak francouzských králů tzv. fleur de lis což je stylizované vyobrazení květu lilie. Pod Španělskými schody je poněkud nevýrazná raně barokní Fontana della Barcaccia (fontána staré bárky) ve tvaru potápějící se lodi z roku 1629. Fontánu nechal postavit papež Urban VIII., jako připomínku na to, když jej rozvodněná Tibera zanesla i s jeho lodí až na dnešní Piazza di Spagna. Fontánu postavil Pietro Bernini společně se svým slavnějším synem Lorenzem.

A proč se Španělským chodům říká právě španělské? Nejpravděpodobnější je, že svůj název získaly díky blízkosti španělské ambasády, i když mezi turisty je mnohem přitažlivější jiná verze: po svém zbudování se schody staly oblíbeným místem na procházky pro římskou smetánku. Ta mívala jako svůj doprovod v té době velice populární plemeno psa kokršpaněla a díky nim se schodům začalo říkat Španělské.