Zobrazit panel

Náměstí svatého Petra - dovolená v Itálii a informace pro turisty

Vatikán - Náměstí svatého Petra

Na stavbě Svatopetrského náměstí (Piazza di San Pietro) pracoval v letech 1656 - 1667 Lorenzo Bernini pod dohledem papeže Alexandra VII. Zadání stavby znělo vytvořit ucelený, reprezentativní prostor schopen pojmout obrovské množství věřících, kterým by papež mohl žehnat. Před bazilikou byl již od roku 1586 vztyčený egyptský obelisk z červené žuly (13 století př.n.l.), který kdysi zdobil Neronův cirk a byl tak možným svědkem popravy svatého Petra. Obelisk je vysoký 25,5 metru a i s podstavcem s bronzovými lvy a křížem na svém vrcholku je vysoký 40 metrů. Bernini ty si tento obelisk zvolil za střed budoucího náměstí. Dalším prvkem s kterým se musel Bernini vypořádat byla fontána postavená nedaleko obelisku. Architekt si s touto nesouměrností poradil vybudováním druhé fontány na opačné straně od obelisku tak, že všechny tři stavby jsou v jedné ose a náměstí tak působí symetrickým dojmem.

Celé náměstí svatého Petra pak lemuje kolonáda v toskánském stylu, která symbolizuje otevřenou náruč církve vítající své věřící. Celá stavba je podepřena 248 dórskými sloupy postavenými ve skupinkách po čtyřech. Z náměstí vede bulvár Via della Conciliazione jehož stavbu započal Benito Mussolini a tvoří tak nově vybudovanou spojnici mezi Svatopetrským náměstím a tradičním útočištěm papežů v dobách války, pevností Andělský hrad.