Zobrazit panel

Athény - dovolená v Řecku a informace pro turisty

Athény - Řecko


Athény - Akropole - Starověká Agora v Athénách - Římské Athény - Národní archeologické muzeum - Nákupní čtvrť Plaka

Athény - Řecko

Athény

Athény (Atény) jsou hlavním a největším městem na území státu Řecko. Athény jsou zároveň i jedním z nejstarších měst, jejichž historie sahá 3.400 let do minulosti. Dnes na rozloze 39km2 žije trvale asi 800.000 obyvatel (více jak 3 miliony pokud započítáme i přilehlé oblasti). Athény jsou ústředním bodem hospodářského, finančního, průmyslového, politického a kulturního života v Řecku. Starověké Athény nebyly klasickým městem, ale městským státem, který je dnes považován za kolébku západní civilizace a místo, kde vznikla demokracie. Athény byly ve starověku světovým centrem umění a filozofie, z které se později vyvinuly všechny dnes známé vědní obory. Právě ze zlatého věku Athénské historie pocházejí i nejvýznamnější a nejznámější památky ve městě. Těm bezpochyby kraluje úchvatná Akropole tyčící se na pahorku nad městem. Kromě něj však můžete ve městě narazit i na množství památek z dob Římské říše a Byzance, v menší míře pak i na pár zajímavostí zanechaných ve městě osmanskými Turky. Pokud máte rádi „novější“ stavby stavěné v okázalém klasicistním slohu nevynechejte prohlídku Řeckého parlamentu a budovy tzv. „Velké trojky“ (Athens Trilogy), které zahrnují Národní knihovnu, Athénskou univerzitu a Akademii v Athénách.

Olympijský stadion - Athény - Řecko

Sportovní nadšenci by si neměli nechat ujít prohlídku starého Olympijského stadionu. Ten byl sice postaven již v 6. století př.n.l., ale v průběhu posledních 150 let prošel řadou nákladných rekonstrukcí, díky kterým se v něm mohly pořádat i první novodobé Olympijské hry v roce 1896. Svému účelu stadion sloužil i během Olympiády v roce 2004, kdy se zde konala soutěž v lukostřelbě a také zde byla umístěna cílová rovinka maratónského běhu. Právě díky Olympijským hrám v roce 2004 prošly Athény největšími stavebními úpravami v novodobých dějinách. Kromě nového Olympijského stadionu a dalších sportovišť byly v Athénách ve velkém opraveny ulice ve středu města, bylo vysázeno plno nové zeleně, včetně několika nových parků a také městské metro doznalo značných úprav. Dá se říci, že LOH 2004 posunuly Athény do 21. století.

Zajímavosti a kam za památkami a nákupy v Athénách

Akropole - Athény - Řecko

Akropole

Slovo Akropole označuje náboženský okrsek umístěný ve středu řeckých měst. Po celém Řecku tak dnes můžete najít pozůstatky mnoha antických akropolí, ale ta Athénská je bezpochyby nejznámější a nejvýznamnější. Athénská akropole je podle mnohých historiků tou nejdůležitější antickou památkou vůbec. Akropole v Athénách byla trvale osídlena lidmi již v době neolitu a během mykénského období zde vznikaly první svatyně uctívající ochránkyni města, Athénu. V roce 510 př.n.l. se oblast Akropole stala na příkaz Delfské věštírny výsostným domovem bohů a lidé se odsud museli vystěhovat. V 5. století př.n.l. lehly všechny stavby na Akropoli popelem a nechaly tak prostor pro vybudování nového monumentálního chrámového okrsku, jehož ruiny jsou dodnes ozdobou města Athény. Na současném zuboženém stavu Akropole se podepsala řada faktorů, včetně přírodních katastrof, válek a necitlivých přestaveb. Největší ranou pro Akropoli byl výbuch tureckého muničního skladu, umístěného v Parthenónu, v roce 1687. Celá Akropole byla po tomto výbuchu dva dny v plamenech, které zničily většinu budov. Další ranou pro vzhled chrámového okrsku byl rok 1801, kdy britský velvyslanec nechal z Akropole odvézt většinu zachovalých reliéfů. Ty si můžete dodnes prohlédnout v Britském muzeu v Londýně.

Chrám Parthenon - Athény - Řecko

I když vstupenka na Akropoli nepatří k nejlevnějším (12 Euro), je potřeba brát v potaz, že koupě této vstupenky Vás opravňuje k návštěvě dalších šesti Athénských památek. Za všechny jmenujme Dionýsovo divadlo, chrám Dia Olympského a řeckou agoru. První větší stavba, kterou po vstupu na Akropoli uvidíte, jsou impozantní Propylaje. Ty odjakživa sloužily jako hlavní vstupní brána na Akropoli a staly se předlohou pro mnoho pozdějších staveb (např. Braniborská brána v Berlíně). Na pravé straně od Propylají stojí nádherný chrámek zasvěcený bohyni vítězství Niké. Po průchodu Propylajemi se ocitnete v samotném chrámovém okrsku. Vaši pozornost určitě nejdříve upoutá dominanta celé Akropole: chrám Parthenon. Ten byl zasvěcen patronce města, bohyni Athéně a v jeho zdech se kdysi ukrýval zlatý poklad města a majestátní Feidiova socha Athény vysoká 12 metrů. Tato socha byla vytvořena ze zlatých plátů připevněných na dřevěnou vnitřní kostru a zobrazovala bohyni oděnou v plné zbroji. I když se původní socha nedochovala, můžeme si udělat poměrně přesnou představu o jejím vzhledu díky menší římské kopii, která je umístěná v Národním archeologickém muzeu v Athénách.

Chrám Erechteion - Athény - Řecko

Nalevo od chrámu Parthenon stojí mnohem více zachovalý chrám Erechteion. Ten je postavený na nejposvátnějším místě okrsku. Přesně zde se měla utkat bohyně Athéna s bohem moří Poseidonem o nadvládu nad Atikou. Erechteion poznáte podle šesti soch mladých dívek, tzv. karyatid, které slouží jako opěrné sloupy pro střechu chrámu. Na Akropoli jsou dnes k vidění pouhé kopie soch, originály si můžete prohlédnout v Novém muzeu Akropole anebo v Britském muzeu v Londýně. Poslední větší stavbou na Akropoli je Dionýsovo divadlo na jejím jižním svahu. Divadlo bylo postaveno ve 4. století př.n.l. a v této době se do něj vešlo až 17.000 diváků, kteří byli usazeni v 64 řadách sedadel. Dodnes se dochovalo pouze 20 těchto řad, ale i tak stále divadlo působí impozantním dojmem. Novinkou na Akropoli je nové Muzeum Akropole. To zabírá rozlohu 2000 m2 a v jeho zdech jsou uloženy největší poklady nalezené na území Akropole. Kromě nich si zde můžete prohlédnout i modely staveb tak jak vypadaly v dobách své největší slávy a kopie vlysů a soch, které vlastní Britské muzeum. To již několik let odolává všem žádostem o navrácení „ukradených“ uměleckých děl.

Agora - Athény - Řecko

Starověká Agora v Athénách

Tak jako byla Akropole v dobách starověkého Řecka centrem náboženského života, byla agora centrem toho světského. Agora sloužila nejen jako hlavní městské tržiště, ale i centrum administrativy a politiky Athén. Podle dochovaných záznamů na toto místo často docházel i filosof Sokrates a později jeden z Ježíšových následovníků, apoštol Pavel. Jako připomínka Pavlova působení v Athénách slouží jediná neantická stavba na agoře: kostelík svatých apoštolů, postavený v 10. století s pěknou výzdobou tvořenou byzantskými freskami. Ze starořeckých staveb se dochoval Héfaistův chrám, který je dnes nejzachovalejším dórským chrámem na řecké pevnině. Další významnou stavbou je Attalova stoa, kde je dnes umístěné muzeum Agory s popisem jednotlivých budov a výstavou zde nalezených hodnotných artefaktů.

Věž větrů - Athény - Řecko

Římské Athény

Z dob římské nadvlády nad Athénami se dochovalo několik zajímavých staveb. Centrem života Římanů v Athénách bylo římské fórum, obdoba řecké agory. Na něj se dodnes vstupuje branou tvořenou dórskými sloupy, kterou nechal vystavět Julius Caesar. Nejpůsobivější stavbou na fóru je však Věž větrů. Ta to stavba s osmihranným půdorysem byla postavena v 1. století př.n.l. a sloužila jako sluneční hodiny, vodní hodiny, obří kompas a ukazatel směru větru. Na každé stěně věže si dodnes můžete prohlédnout vyobrazení boha větru, který přísluší k dané světové straně. Větrná korouhev na vrcholu věže se bohužel nedochovala. Další významnou římskou památkou na území Athén je Hadriánův oblouk. Oblouk nechal postavit, jak název napovídá, římský císař Hadrián v roce 132 n.l. a původně oblouk sloužil jako brána oddělující od sebe římskou a řeckou část města. Dále si v Athénách můžete prohlédnout pozůstatky římské knihovny a luxusních římských lázní.

Nejvýznamnější dochovanou římskou památkou v Athénách je chrám Dia Olympského. Se stavbou tohoto chrámu se sice započalo již v 6. století př.n.l., ale byl dokončen až po 700 letech za vlády císaře Hadriána. Kdysi střechu chrámu podpíralo 104 sloupů vysokých 17 metrů s průměrem téměř 2 metry. Dodnes se jich dochovalo pouze 15, ale i tak si můžete udělat představu o tom, jak asi kdysi tento impozantní chrám vypadal. Římané také nechali přestavět Panathénajský stadion a pořádali v něm krvavé gladiátorské zápasy. Dnes je tento stadion známý také jako Starý olympijský stadion a díky několika novodobým rekonstrukcím stále slouží svému původnímu sportovnímu účelu.

Národní archeologické muzeum v Athénách

Národní archeologické muzeum - Athény - Řecko

Při návštěvě Athén byste určitě neměli vynechat prohlídku Národního archeologického muzea. Budova muzea byla po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřena v roce 2004 a dnes tak nabízí moderní výstavní prostory o ploše 10.000 m2. Ve zdech muzea se nacházejí ty nejvzácnější artefakty nalezené na území celého Řecka. Mezi nejznámější místní exponáty můžeme určitě počítat zlatou pohřební masku krále Agamemnóna nalezenou v Mykénách a nádhernou bronzovou sochu starou 2.600 let zobrazující boha Dia (nebo Poseidona). Kromě toho si můžete v muzeu prohlédnout krásné mínojské fresky dovozené z ostrova Santorini a nekonečnou záplavu originálních bronzových řeckých soch i jejich mramorových římských kopií. Prohlídka muzea je určitě záležitostí minimálně na půl dne, i když na prohlídku všech zdejších výstavních prostor je potřeba více návštěv.

Plaka - Athény - Řecko

Nákupní čtvrť Plaka

Plaka je stará turecká čtvrť umístěná v centru města Athény. Zdejší uličky a domy vypadají stejně jako před 150 lety a tak není divu, že se Plaka stala oblíbeným místem pro procházky nejen místních, ale i turistů. Najdete zde stylové taverny, restaurace západního stylu a obrovské množství obchůdků se suvenýry a zajímavými ručně dělanými výrobky. I když je Plaka takřka neustále plná lidí, stále se jedná o jednu z nejkrásnějších částí Athén s úžasnou atmosférou a vlastní identitou. Ve spleti úzkých uliček a malebných zákoutí můžete najít i malá muzea, která jsou však většinou natolik specifická, že osloví pouze opravdové zájemce (muzeum řeckých krojů, muzeum hudebních nástrojů, židovské muzeum atd.). Na kráse celé čtvrti přidáván i fakt, že vjezd motorových vozidel do Plaky je striktně zakázaný. Pokud tedy budete mít v Athénách trošku času nazbyt zajděte si do Plaky na kávu do některé z mnoha kaváren nebo na oběd do taverny s nabídkou typických řeckých jídel.