Zobrazit panel

Valletta - dovolená na Maltě a informace pro turisty.

Valletta - Malta


Město Valletta - Katedrála svatého Jana - Velmistrův palác - Národní archeologické muzeum - Pevnost St. Elmo - Kostel ztroskotání svatého Pavla

Pohled na náměstí - Valletta - Malta

Město Valletta

Hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení. Ulice i uličky města jsou plné obchůdků, restaurací a rychlého občerstvení. Ochutnat tak můžete typická maltská jídla stejně jako variace na západoevropskou kuchyni. Obchůdky nabízejí kromě záplavy suvenýrů i oblečení a nezbytné plážové vybavení jako jsou nafukovací zvířata a různé plážové hry. I když je ve Vallettě několik nočních klubů a barů, příliš rušný noční život zde nečekejte. Přece jenom se jedná o menší město a tak se noční zábava a život přesouvá do turistických letovisek.

Nábřeží a pohled na Vallettu - Malta

I přes svoji malou velikost je Valletta plná zajímavých památek. Na jejich průzkum můžete vyrazit jen tak na blind, společně s organizovanou turistickou skupinou anebo se po vstupu do města zastavit v místní turistické kanceláři, kde zdarma rozdávají mapky Valletty s vyznačenými památkami. Kromě mapky si můžete v kanceláři zdarma vzít i prospekty s informacemi o památkách a navrhnutými pěšími trasami. Všechny tyto materiály jsou však pouze v angličtině, českou verzi zde neseženete. Kromě památných staveb je ve Vallettě i několik veřejných zahrad a parků, kde si vždy můžete odpočinout během prohlídky tohoto úchvatného města. Zahrady jsou často zdobeny sochami a památečními deskami a naskýtají se s nich zajímavé pohledy na celou Vallettu a přilehlé okolí. Za všechny jmenujme Horní a Spodní Barraccské zahrady a zahradu Hastings.

Katedrála svatého Jana ve Vallettě

Katedrála svatého Jana - Valletta - Malta

Katedrála svatého Jana je nejvýznamnější a také nejpůsobivějším maltský kostel. Tato stavba byla dokončena v roce 1578 jako hlavní místo shromáždění pro rytíře řádu Johanitů. I když zvenčí nevypadá nijak zvlášť honosně, po vstupu dovnitř budete ze však stran obklopeni nákladnou barokní výzdobou. Stropy jsou zdobené nástěnnými malbami a podlahu pokrývají složité mozaiky. Oltáři dominuje socha znázorňující Kristův křest a malba svatého Jana Křtitele na nebesích. V postraních lodích je umístěno osm kaplí, každá náležející jiné národnostní skupině ve službách řádů Johanitů. Prohlédnout si tak můžete mimo jiné i německou, francouzskou, portugalskou a italskou kapli. Každou kapli si národ vyzdobil podle svého vkusu a nechal ji zasvětit patronovi, kterého si sám vybral. Z katedrály svatého Jana vede vstup do katedrálního muzea. Jako první se dostanete do tzv. oratoře, což byla místnost vyčleněná pro bohoslužby a výuku noviců přijatých do řádu. Dnes v této místnosti můžete obdivovat nádhernou nástěnnou malbu od italského mistra jménem Caravaggio. Tato malba znázorňuje stětí svatého Jana a je považována za jedno z nejlepších malířových děl vůbec. V dalších místnostech muzea jsou vystavené řádové oděvy a zpěvníky ze 16. století a sbírka vlámských tapisérií, vytvořená podle návrhů malíře Rubense.

Velmistrův palác - Valletta - Malta

Velmistrův palác

Velmistrův palác je další významnou vallettskou stavbou. Jak již název napovídá, kdysi zde sídlili velmistři řádu Johanitů. Dnes jeho stěny hostí maltský parlament a slouží také jako oficiální sídlo maltského prezidenta. I když je velká část paláce pro veřejnost trvale uzavřena můžete si zde prohlédnout některá reprezentativních nádvoří a bohatě zásobenou zbrojnici umístěnou v bývalých palácových konírnách. Kromě konírny jsou veřejnosti přístupné i Státní apartmány, ale pouze v případě, že v nich zrovna nepobývá nějaká státní návštěva. K vidění jsou zde zasedací místnosti a jednací salónky vyzdobené uměleckými díly převážně z 16. a 17. století.

Maltská Venuše v Národním archeologické muzeum ve Vallettě - Malta

Národní archeologické muzeum ve Vallettě

Národní archeologické muzeum sídlí v Domě rytířů z Provence a je skvělým místem, kde můžete poznat maltskou historii od nejstarších neolitických nálezů až po moderní dějiny tohoto ostrovního státečku. Přízemí muzea je vyhrazené pro nejstarší nalezené artefakty staré až 7.000 let. Hodně se zde dozvíte i o budování záhadných prehistorických maltských chrámů, stejně jako o neolitické kultuře, která zde v této době žila. Za zmínku stojí i poměrně rozsáhlá sbírka sošek žen, tzv. Venuší. Ve vyšších patrech muzea jsou vystavené nálezy z doby bronzové, fénické a také věci, které zde zanechali řečtí a římští kolonisté. Poměrně rozsáhlá je i část expozice věnovaná období středověku a novověku na Maltě.

Vojenská pevnost St. Elmo - Valletta - Malta

Pevnost St. Elmo

Vojenskou pevnost St. Elmo naleznete na malém poloostrově oddělující od sebe dva pobřežní zálivy. Pevnost byla postavena řádem Johanitů v roce 1552 jako stavba ochraňující vjezd do důležitých ostrovních přístavů. Již roku 1565 se ukázala její důležitost, když obstojně dokázala odrazit mohutný turecký útok. Dnes v této pevnosti sídlí maltská policejní akademie a pro veřejnost je tak stavba přístupná pouze v rámci rekonstrukcí historických událostí, které se konají každou neděli v 11 hodin dopoledne. Během letní sezóny má však policejní akademie prázdniny a pevnost je tak pro veřejnost zcela uzavřena.

Kostel ztroskotání svatého Pavla

Kostel ztroskotání svatého Pavla - Valletta - Malta

Tento nevelký kostelík byl postaven v průběhu 16. století a dodnes připomíná událost, kdy na Maltě v roce 60 ztroskotal svatý Pavel a přinesl zdejším obyvatelům křesťanství. Uvnitř svatostánku se nachází pozlacená socha svatého Pavla vyrobená ve Vatikánu v roce 1650. Tato socha je každoročně v únoru nesena ve slavnostním průvodu přes Vallettu. Kromě toho kostel uchovává i několik kostí ze zápěstí tohoto světce, takže je poměrně frekventovaným poutním místem pro všechny příznivce křesťanské víry. V kostele je také vystavený kousek špalku, na kterém měl být podle pověsti svatý Pavel popraven. Nicméně pravost tohoto artefaktu není možné nijak dokázat ani vyvrátit.