Zobrazit panel

Rabat a Mdina - dovolená na Maltě a informace pro turisty.

Rabat a Mdina - Malta


Město Rabat - Město Mdina

Kostel sv.Pavla - Rabat - Malta

Město Rabat

I když leží město Rabat ve vnitrozemí Malty, je lehko dostupné jak autem, tak i veřejnými autobusy. Název města Rabat je odvozen od semitského slova pro předměstí a Rabat je dodnes předměstskou částí bývalého hlavního města ostrova Mdiny. Město je plné památek z různých historických epoch a určitě stojí alespoň za krátkou návštěvu. Centrem Rabatu je kostel svatého Pavla, který stojí nedaleko jeskyně, ve které tento světec kázal a šířil na Maltě křesťanství. Mnohem více turistů než do kostela míří právě do této jeskyně a tak zde v turistické sezóně může být poněkud plno. V jeskyni si můžete prohlédnout sochu svatého Pavla věnovanou Johanity v roce 1748 a také stříbrnou postranní loď postavenou v roce 1960 při příležitosti 1900 výročí ztroskotání svatého Pavla na Maltě.

Katakomby svaté Agáty - Rabat - Malta

Další podzemní prostory spojené s křesťanstvím v Rabatu zastupují katakomby. Ty zde nechali postavět antičtí kolonizátoři z Říma, ale již ve 3. století se staly místem, kde se scházeli k bohoslužbám raní křesťané. V Rabatu jsou katakomby hned dvoje: svatého Pavla a svaté Agáty. I když jsou oba dva prostory svým způsobem zajímavé, mnohem turisticky přitažlivější jsou katakomby svaté Agáty a to hlavně díky své barevné freskové výzdobě z 12. - 15. století. Nejstarší pamětihodností v Rabatu je Domus Romana, což jsou odkryté pozůstatky starověké římské rezidence z 1. století n.l. Dodnes se stále dochovalo centrální nádvoří obklopené sloupy a také nádherné mozaiky. Tato antická památka je netradičně umístěna uvnitř další stavby, která zde vyrostla na počátku 20. století. Kromě vykopávek vily je uvnitř budovy i malé muzeum věnované Římanům na Maltě.

Město Mdina

Město Mdina - Malta

Mdina (Città Vecchia, Città Notabile) bývala po mnoho staletí hlavním městem celé Malty. Jako první zde založili osadu starověcí Féničané, ty brzo nahradili Římané a od 9. století byla celá oblast obsazena Araby, kteří také dali městu jeho současný název. Mdina je dodnes malým historickým klenotem uzavřeným před okolním světem mezi silnými hradbami. Trvale zde žije pouhých 300 obyvatel, a pokud toto město navštívíte, rychle pochopíte, proč bývá místními i turisty často přezdíváno „Tiché město“. V ulicích i bočních uličkách města jako by se zastavil čas již před staletími a procházka tímto středověkým městem je zážitkem, na který dlouho nezapomenete. Centrem města je stejně jako v nedalekém Rabatu náměstí s kostelem svatého Pavla. Tato budova byla v Mdině postavena v roce 1702 na místě původního normanského kostela. Ještě dříve zde stávala římská vila, ve které byl svatý Pavel pohoštěn. Nedaleko katedrály v paláci z 18. století sídlí katedrální muzeum vystavující stříbrné liturgické předměty, středověké rukopisy a také sbírku dřevorytů německého malíře Albrechta Durera.

Kromě toho si v Mdině můžete prohlédnout bezpočet barokních paláců, menších i větší kostely a kaple, stejně jako strážní věže a mohutné hradby chránící město. Procházka Mdinou je určitě na delší dobu, tak abyste mohli dostatečně nasát neuvěřitelnou historickou atmosféru tohoto místa. Z městských hradeb je nádherný výhled na velké území Malty. Můžete odsud vidět současné hlavní město Vallettu, město Mosta s jeho Rotundou a pokud Vám bude přát štěstí, možná zahlédnete i 225 kilometrů vzdálenou sopku Etna na Sicílii.