Posunout nahoru

Cestování a informace pro turisty - Komplexní turistický průvodce po zemích a městech světa.

Turistické informace o zemích světa, městech, zajímavostech, památkách, oblíbených destinacích a o všem co se točí kolem cestování a cestovního ruchu. Vše pro Vaši pohodovou dovolenou a cesty za poznáním.

Novinky, zprávy, zajímavosti ze světa cestování a tipy na dovolenou

Krakov - středověké centrum Polska 27.02.2014 | 14:38

Krakov - středověké centrum Polska

Krakov - nejvýznamnější město v Polsku. Město Krakov (Kraków) v jižním Polsku je se svými 800.000 obyvateli druhým největším městem v zemi. Jeho historický význam však v mnohém zastiňuje současné hlavní město Varšavu. Již v roce 1000 zde bylo založeno první polské biskupství a o 38 let později byl Krakov králem Kazimírem I. Obnovitelem prohlášen za hlavn...

Celý článek
Další zprávy


Speciální nabídka zájezdů a dovolené

Vybíráme zajímavé oblasti, letoviska a památky pro dnešní den.

Dějiny a Historie Egypta

Dějiny a Historie Egypta

Egypt je zemí s velice bohatou historií, především v období starověku kdy zde sídlila nejvyspělejší a nejmocnější civilizace světa. Nejstarší dochované důkazy o osídlení dnešního Egypta jsou asi 12.000 let staré nástěné malby nalezené podél řeky Nil a v pouštních oázách na Sahaře. Zdejší obyvatelstco té doby se živilo převážně sběrem plodin a lovem divoké zvěřě.

Celý článek
Bazilika svatého Petra

Bazilika svatého Petra

Papežská bazilika svatého Petra ve Vatikánu (Papale Basilica di San Pietro in Vaticano) je jedním z nejposvátnějších křesťanských poutních míst. Pod oltářem baziliky se nachází hrob svatého Petra, který byl jedním ze dvanácti apoštolů Ježíše Krista. Toto v roce 1950 potvrdil i archeologický průzkum. Bazilika je největším katolickým chrámem s rozlohou téměř 2,5 hektaru a kapacitou pro 60.000 věřících.

Celý článek
Dějiny a historie a Říma

Dějiny a historie a Říma

Řím započal svou existenci před 2800 lety jako malá italská osada. Římané, ovlivnění legendou o Romulovi a Removi, označili jako den založení svého města 21. duben 753 let př.n.l. Archeologické nálezy odhalili, že základ osídlení oblasti dnešního Říma vytvořily kmeny Latinů a Sabinů, které na římských pahorcích vybudovali první vesnice. Již od začátku své existence byly tyto osady ovlivňovány Řeky, kteří osídlili jih Apeninského poloostrova a Etrusky, kteří naopak ovládali severní Itálii. Etruskové nakonec nad Římem získali kontrolu a jejich králové zde vládli až do roku 500 př.n.l. kdy Římané vybojovali na Etruscích nezávislost svého města a po Řeckém vzoru jej vyhlásili republikou.

Celý článek
Ostrov Mljet

Ostrov Mljet

Ostrov Mljet je jedním z nejjižněji položených chorvatských ostrovů. Nachází se nedaleko města Dubrovnik s nímž jej spojují i pravidelně jezdíci trajekty. Novinkou jsou katamarány, které zvládnou trasu Dubrovnik - Mljet za polovinu času oproti klasickým trajektům. Doba cesty katamaránu je asi 90 minut. Téměř 80% Mljetu pokrývá lesní porost, který ostrovu dodává neopakovatelnou atmosféru.

Celý článek
Parga

Parga

Oblast kolem městečka Parga bývá také často nazývána jako Épeirská riviéra. Mezi českými cestovateli stále není příliš známá a to i z důvodu, že jen málo českých CK nabízí zájezdy právě do této oblasti. Pargu si oblíbili především Italové, jejichž předkové kdysi této oblasti po staletí vládli. Italský vliv, zde dodnes uvidíte na každém kroku.

Celý článek
Romulus a Remus - Legenda o vzniku Říma

Romulus a Remus - Legenda o vzniku Říma

Podle světoznámé legendy stáli u zrodu města Říma dva bratři, dvojčata Romulus a Remus. Ti byli jako novorozeňata vhozeni v proutěných košících do rozbouřené řeky Tibery vlastním dědem, vládcem místního království. Naštěstí byli oba zachráněni vlčicí, která chlapce odkojila ve svém doupěti na pahorku Kapitol.

Celý článek
Gran Canaria - Kanárské ostrovy

Gran Canaria - Kanárské ostrovy

Gran Canaria (volně přeloženo jako Velký psí ostrov) je třetím největším a druhým nejlidnatějším ostrovem Kanárského souostroví. Najdete jej v Atlantickém oceánu asi 150 kilometru daleko od pobřeží Afriky.

Celý článek