Zobrazit panel

Kréta - Dějiny a historie

Dějiny a historie Kréty


Býčí freska v archeologickém muzeu v Heraklionu - Kréta

Důkazy o trvalém osídlení ostrova Kréta pocházejí již z období mladší době kamenné, tedy z období před 9.000 lety. I když se z tohoto období dochovalo několik cenných artefaktů, drtivá většina návštěvníků Kréty se zajímá až o následující civilizaci, která se na ostrově vyvinula. V dnešní době ji nazýváme Mínojská, i když nemáme nejmenší tušení jak Mínojci nazývali sami sebe. Soudobé označení vymyslel archeolog Arthur Evans podle jména bájného krále Mínoa, o němž se zmiňuje několik antických řeckých historiků. Mínojská civilizace dosáhla svého vrcholu kolem roku 1.500 př.n.l. V této době se na Krétě stavěly výstavní paláce zdobené nádhernými freskami. Tyto fresky bezpochyby snesou srovnání s mnohem známějšími výtvory ve starověkém Egyptě a v mnohých ohledech je dokonce i předčí. Kromě toho byli Mínojci i zručnými řemeslníky a zanechali po sobě řadu nádherných váz, šperků a předmětů sloužících k rituálním obřadům. Většinu těchto artefaktů si můžete prohlédnout v Archeologickém muzeu v Heraklionu. Smrtelný úder Mínojské civilizaci zasadila invaze obyvatel z Mykén společně s výbuchem sopky Théra. Po výbuchu Théry zasáhlo Krétu ničivé zemětřesení a vlny tsunami, které zničili mínojské paláce i obydlí obyčejných obyvatel. Z těchto neštěstí se obyvatelé Kréty nikdy nevzpamatovali, a když v roce 67 př.n.l. přišli na Krétu Římané byla Mínojská civilizace již dávno pouhou legendou.

Archeologická lokalita Gortýna (Gortys) - Kréta

Římané jako své sídelní město na Krétě určili osadu Gortýna (Gortys). Ta se brzy stala hlavním městem římské provincie Kyrenaika, což byla oblast zahrnující Krétu a oblasti v severní Africe na území dnešního státu Libye. Z Gortýny se během římské nadvlády stalo výstavní město s amfiteátrem, veřejnými lázněmi a antickými chrámy zasvěcenými římským bohům. Po rozpadu Římské říše se Kréta stala součástí její nově vzniklé východní části: Byzantské říše se sídlem v Byzanci, pozdější Konstantinopoli (dnes Istanbul). V rámci Byzantské říše měla Kréta částečně autonomní postavení s centrem v Gortýně. Zde také vznikly první křesťanské kostely na Krétě, které se později začali stavět po celém ostrově a obyvatelé Kréty převzali toto náboženství za své. V roce 824 dobyli Krétu Arabové a na místě dnešního města Heraklion postavili pevnost, kde schraňovali poklady nakradené v celém Středomoří. Kréta se tak stala nechvalně proslulou baštou pirátů a její kulturní život začal upadat. Roku 960 Krétu pro sebe znovu dobyl byzantský císař a v okolí bývalé arabské pevnosti zřídil nové hlavní město ostrova Kréta: Heraklion.

V době Křížových výprav Krétu do svého područí získala bohatá a vlivná námořní republika Benátky. Benátské období na Krétě bylo rozkvětem kultury a často se jí také říká Krétská renesance. Benátčané Krétu opanovali od 13. – 17. století a zanechali po sobě na ostrově řadu kostelů, pevností a jiných stavebních památek. V roce 1669 byla Kréta dobyta osmanskými Turky, kteří si vládu nad ostrovem udrželi až do roku 1898. V tomto roce se konečně po letech bojů za nezávislost Kréty Turkové stáhli a Kréta získala samostatnost. Začalo období snah o připojení k nově vznikajícímu Řeckému království. Konečně v roce 1913 byla Kréta uznána jako součást Řecka a jeho součástí je dodnes.