Zobrazit panel

Dějiny a historie Řecka

Dějiny a historie Řecka


První řecká civilizace - Mykénské období - Doba Temna - Dark Age - Zlatý věk - Byzantská říše - Nezávislost Řecka

První osídlení se datuje někdy do doby kamenné kolem roku 120.000 před.n.l. Jsou to první známky osídlení Řecka a přilehlých ostrovů malými skupinami.

Významný rozvoj ucelených civilizací se datuje do období neolitu 7.000 - 3.000 let před.n.l. kdy začínalo vzkvétat zemědělství, především však pěstování obilí a chov zvířat, zejména ovcí a koz. Nejstarší pozůstatky osídlení byly nalezeny na území dnešního poloostrova Chalkidiki v pohoří Pindos datující přítomnost pravěkého člověka již v době 700.000 let před.n.l. Dalších nespočet archeologických nálezu bylo nalezeno na severovýchodě, na ostrovech v Egejském moři, Kykladách, Krétě a pevninské části Řecka.

První řecká civilizace

První známá vyspělá civilizace s vlastním společenstvím se vyvinula na Krétě. Byli to Minojci kolem roku 2.500 před.n.l. Minojci měli vlastní a konkrétní kulturu. Kréta a Minojci dali za vznik minojské kultuře a náboženství, které šířili na další ostrovy v Egejském moři. V této době se Kréta stala důležitým výrobcem bižutérie, byli to mistři svého oboru a obchodovali dokonce i se starověkým Egyptem. Vyráběli olivový olej a víno, se kterým úspěšně obchodovali. Tato rozvinutá civilizace trvala až do roku 1.100 před.n.l., kdy nastal úpadek společnosti především zapříčiněný erupcí sopky na Santorini kolem roku 1.500 před.n.l.

Mykénské období

Úpadkem a zhoucenim Minojské kultury a civilizace docházelo k vzestupu Mykénského období a formovaly se malé regiony, kterým vládly Mykény. V této době vládly králové, kteří si stavěli honosná a obří sídla především na velkých kopcích obehnané hradbami, aby byli připraveni na případné nájezdníky a mohli se lépe bránit. Mykéňané byli především válečníci, ale oproti Minojcům své bohatství rozdělovali mezi obyvatelstvo. Mykéňané utráceli obrovské množství peněz a především je investovali do vojenství a válek.

Doba Temna - Dark Age

Toto období se pomalu začalo hroutit někdy kolem roku 1.200 před.n.l., kdy Dórové začali útočit že severu. Byli to pravděpodobně obyvatelé dnešní Makedonie, kteří postupně dobyli pevninský sever Řecka a pokračovali dál směrem na jih a obsazovali další a další regiony Mykéňanů. Nastala doba temna (Dark Age). Tento věk trval až do roku cca 1.000 před.n.l. a nastala doba počátku řecké renesance. Rozvoj umění a literatury. Nastalo Archaické období kolem roku 800 před.n.l. Doba se uklidnila a z dórských nájezdníků se stali uznávání aristokraté. Homérovy eposy dokonale popisují tuto dobu a Řekové začínají kolonizovat další blízké regiony, především v severní Africe a kolem Černého moře.

Zlatý věk

V 5. století nastala doba Klasického období, začali dominovat Athény a budovaly si postavení v politice i kultuře. Nastal čas Zlatého věku. V této době Alexandr Veliký dobyl egyptské starověké Théby a začal vyhrožovat Řekům. Řekové s Makedonci se s Alexandrem Velikým spojili a pokračovali v dalších válkách, kde si podmanili Perskou říši, celý Egypt a další oblasti.

Byzantská říše

V roce 146 před.n.l. si Řimani podmanili celé Řecko a vznikla doba Byzantské říše. Na dalších více než tisíc let byla Byzantská říše nejsilnější a nejmocnější v celé starověké Evropě. Konec nastal s nájezdy Křižáků v roce 1204, kteří si řecké regiony po vyhraných válkách rozdělili. Byzantskou říši se již ani po snahách nepodařilo Řekům obnovit a po dobytí Konstantinopole v roce 1453 Osmanskými Turky nastalo období Osmanské říše. Až válka Řeků proti Osmanským turkům v roce 1821-1829 zajistila zemí nezávislost a v roce 1830 vzniklo Řecké království.

Nezávislost Řecka

Úplnou nezávislost Řecko vyhlásilo až v roce 1898 a začalo sjednocovat další přilehlé ostrovy. V roce 1913 byla Kréta sjednocená s Řeckem a celé souostroví Dodekanesy až v roce 1948.

V roce 1952 se stalo oficiálně Řecko členem NATO a v červenci 1974 v referendu byla zrušena konstituční monarchie a nastolena parlamentní demokracie v čele s prezidentem. V roce 1981 se Řecko stalo členem Evropské Unie.