Zobrazit panel

Olympia - dovolená v Řecku a informace pro turisty

Olympia - Řecko

Starověké město Olympia si celosvětovou slávu získalo jako místo, které světu dalo Olympijské hry. Ty byly v dobách antiky brány jako důležitá slavnost na počet bohů. První Olympijské hry se podle historiků pořádali v roce 776 př.n.l a ve čtyřletých intervalech se opakovaly až do roku 394 n.l., kdy byly zrušeny jako pozůstatek pohanství. Jejich starověká tradice je tak stará 1170 let, což je mnohem déle než tradice těch novodobých založených v roce 1896 francouzem jménem Pierre de Coubertin. Starověké město Olympia je od roku 1989 členem památek na seznamu UNESCO. Prohlídku areálu je nejlepší začít v Archeologickém muzeu, kde si můžete prohlédnout výborně zpracovaný model původní podoby města a také rekonstrukce hlavního Olympijského chrámu zasvěceného vládci bohů, Diovi. Kromě toho muzeum vystavuje i několik originálních soch a tzv. votivních darů, které sem přinášeli poutníci z celého Řecka.

Diův chrám - Olympia - Řecko

Centrem starověké Olympie byl Diův chrám z 5. století př.n.l., postavený v dórském stylu. Chrám sám o sobě nebyl ani ve své době nijak výjimečnou stavbou, ale to co skrývaly jeho zdi se dodnes považuje za jeden ze sedmi starověkých divů světa: Diova socha vysoká 12 metrů, vytvořená ze slonoviny, vzácných dřev, zlata a drahokamů. Po zrušení olympijských her byla socha převezena do Konstantinopole, kde ji v 5. století kompletně zničil požár. Nedaleko Diova chrámu si dodnes můžete prohlédnout dílnu, kde toto umělecké dílo vznikalo. Během starověkých Olympijských her se pozornost lidí upínala na stadion. Zde probíhala všechna sportovní klání. Do dnešních dní se zachovala běžecká trať na 120 metrů a místa, kde sedávali rozhodčí. V dobách své největší slávy stadion pojal až 45.000 sedících diváků. Kromě těchto staveb se na olympijském nalezišti nachází chrámy zasvěcené ostatním božstvům a také malé pokladnice, které sloužili k uložení darů od jednotlivých městských států. Prohlídka Olympie je bezpochyby záležitostí na několik hodin a tak si na ni ve svém programu vyhraďte dostatek času.