Zobrazit panel

Delfy - dovolená v Řecku a informace pro turisty

Delfy - Řecko


Delfy a Delfská věštírna - Apollónův chrám

Delfy a Delfská věštírna - Řecko

Delfy a Delfská věštírna

Kdysi se vládce bohů Zeus rozhodl, že určí střed světa. Vydal se na jeho dva protilehlé konce a vypustil orly. V místě, kde se ptáci setkali, nechal vztyčit kámen připomínající tuto událost a místo nazval "pupek světa". Později zde starověcí Řekové vystavěli město Delfy a učinili z něj nejslavnější věštírnu ve starověkém světě.

Největšího věhlasu Delfy dosáhly kolem roku 500 př.n.l. V tomto čase sem proudili zástupy poutníků z celého Řecka a přilehlých států, aby si zde vyslechli věštbu od kněžky zvané Pýthie. Věřilo se, že věstkyně promlouvá hlasem samotného slunečního boha Apollóna, kterému bylo město Delfy zasvěcené. Pýthie věštila uvnitř jeskyně umístěné vysoko na kopci nad městem. V této jeskyni byla průrva do hlubin země, z které vycházely toxické páry. Věštkyně seděla na trojnožce nad touto průrvou a po vdechnutí toxických výparů vždy vyřkla věštbu. Tu následně kněží z chrámu boha Apollóna zveršovali a její znění oznámili člověku, jenž sem přišel hledat odpovědi na svoje otázky. Úspěch všech věšteb spočíval v jejich nejednoznačnosti a možnosti několika výkladů proneseného proroctví. Každý poutník, který si do Delf přišel poslechnout věštbu, musel bohům a jejich kněžím věnovat nějaký dar. Město tak rychle bohatlo a mohlo stavět výstavní chrámy plné zlata a cenných mramorových soch. Největší zkáza Delfy postihla ve 4. století n.l., když do města vnikli rozzlobení křesťané a doslova zde nenechali stát kámen na kameni, ve snaze zničit všechny odkazy na staré řecké náboženství. Dnes se z kdysi výstavního chrámového města dochovaly povětšinou jen ruiny, ale ani to nezabránilo zapsání Delf na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1987.

Apollónův chrám - Delfy - Řecko

Apollónův chrám - Delfy

Centrem starověkých Delf byl Apollónův chrám. K němu vedla tzv. Svatá cesta, která byla kdysi lemována votivními dary a malými chrámy od městských států, ale i od jednotlivců, kterým pomohla věštkyně Pýthie. Za Apollónovým chrámem se nachází dobře zachované antické divadlo ze 4. století př.n.l. a také sportovní stadion, který je nejzachovalejší v celém Řecku. Na tomto stadionu se pořádali tzv. Pýthijské hry, starověká obdoba Olympijských her. Součástí areálu starověkých Delf je i muzeum. Zde si můžete prohlédnout zajímavé artefakty nalezené na území Delf, z nichž nejvzácnější je bronzová socha vozataje v životní velikosti stará 2.500 let.