Zobrazit panel

Forum Romanum - dovolená v Itálii a informace pro turisty

Řím - Forum Romanum

Centrum starověkého města Řím se nachází mezi dvěma pahorky Palatinem a Kapitolem a my jej dnes známe pod názvem Forum Romanum. V antice bývalo forum místem, kde byla umístěná tržíště, chrámy zasvěcené různým bohům a veřejné instituce sídlící v bazilikách, ze kterých se v pozdějších letech vyvinuly křesťanské baziliky.

Forum Romanum jakožto centrum hlavního města světa bylo největší a nejvýstavnější ze všech antických fór. Sídlil zde senát, který vládl nad celou Římskou říší a nedaleko měl svůj palác i římský císař. Na východním okraji Fora Romana stojí dominanta Říma, amfiteátr Koloseum. Základy pro vybudování tohoto centrálního "náměstí" položil pátý římský král Lucius Tarquinius Priscus, když nechal postavit odvodňovací stoku Cloaca Maxima. Tato pramáti kanalizační sítě odvedla vodu z původně bažinaté oblasti mezi pahorky a položila základ městské kanalizace. O jejím překvapivě kvalitním zpracování svědčí fakt, že je dodnes plně využívána i když její ústí do řeky Tibery bylo zataraseno.

Na odvodněné půdě začali římští králové stavět chrámy a veřejný život se začal pomalu přesouvat do oblasti Fora Romana. V době římské republiky přestaly být prostory fora dostatečné a okolní obytné domy musely ustoupit jeho rozšiřování. Z této doby také pocházejí první soudní a správní budovy na Foru Romanu. Největšího rozmachu dosáhlo Forum Romanum v období římského císařství, kdy byla většina původních zděných staveb nahrazena kamennými, mramorem obloženými budovami. Po zániku západní Římské říše upadl rychle význam i Fora Romana. Baziliky byly přestavěny na křesťanské kostely a zbylé stavby byly rozbourány a použity jako stavební materiál. Podle cestovatele z 8. století bylo Forum Romanum během jeho návštěvy již prakticky srovnané se zemí. Vzniklá plocha byla ve středověku využívána jako pastviny pro dobytek.

Na začátku 18. století začali v oblasti Forum Romanum archeologické výkopové práce, které pokračují dodnes. I když je Forum Romanum v dezolátním stavu je velice oblíbenou turistickou lokalitou a svým návštěvníkům nabízí alespoň částečný pohled na život a architekturu ve starověkém Římě.