Zobrazit panel

Koloseum - dovolená v Itálii a informace pro turisty

Řím - Koloseum

Římské Koloseum je natolik významná památka světového významu, že je prakticky nemožné jej během své návštěvy věčného města nenavštívit. V době svého vzniku se jednalo o největší stavbu na území Evropy a jednu z největších na celém světě. Rozměry základny Kolosea byly 189 x 156 metrů a výška budovy dosahovala 48 metrů. Stavba začala roku 70 za panování císaře Vespasiana a byla dokončena roku 80 jeho následovníkem Titem. Původní název stavby zní Flaviovský amfiteátr ( rodové jméno obou císařů bylo Flavius), ale ve světě je dnes známa jako Koloseum. Tento název vznikl podle stavby, která původně stála na místě amfiteátru. Jednalo se o kolosální sochu císaře Nerona, Neronův kolos.

Koloseum bylo se svými místy pro 50.000 diváků oprávněným centrem zábavy v antickém světě. Nejčastěji zde probíhaly gladiátorské zápasy, ale vyjímkou nebyly ani boje lidí proti rozzuřeným šelmám přivážených z afrických koloniíí Říma. V pozdějších letech se zde stále častěji prováděly i kruté popravy vyznavačů nového náboženství, křesťanství. Podle historiků v Koloseu zemřelo až 500.000 lidí a více jak jeden milion zvířat. Kromě této krvavé podívané se občas v koloseu uváděli i antická dramata a komedie. Podlaha arény byla vystavěna ze dřeva a v dnešní době se z ní bohužel nic nezachovalo. Jako malé plus můžeme brát fakt, že díky její absenci je dnes dobře viditelné tzv. Hypogeum, což je jsou sklepní prostory Kolosea, sloužící jako ubytování gladiátorů a zvěřinec.

Po zániku Římské říše bylo koloseum využíváno různými způsoby, nejčastěji však jako zdroj stavebního materiálu, což zodpovídá za současný zbídačený stav stavby. V roce 1749 papež Benedikt XIV. prohlásil Koloseum za posvátné místo, kde byli mučeni a vražděni první následovnící Ježíše Krista. Na jejich památku zde nechal vztyčit křesťanský kříž. Toto opatření zabránilo dalšímu rabování a zachovalo Koloseum i pro příští generace. V současné době se Koloseum používá nejen jako lapač na turisty, ale i jako místo konání kulturních akcí. I když je současná kapacita několik stovek míst zanedbatelná oproti původnímu stavu, je zážitek z koncertu klasické, ale i populární hudby ve zdech antického Kolosea nezapomenutelný.