Zobrazit panel

Andělský hrad - dovolená v Itálii a informace pro turisty

Andělský hrad - Řím

Stavba známá dnes jako Andělský hrad (Castel Sant'Angelo) byla postavena roku 139 n.l. a původně sloužila jako hrobka pro císaře Hadriána a jeho rodinu, odtud i název Hadriánovo mauzoleum. V příštích staletích byly v hrobce uloženy i urny jiných římských císařů mezi nimiž nalezneme Marca Aurelia, Commoda a císaře vojevůdce Caracallu. Císař Hadrián taktéž nechal postavit most přes řeku Tiberu, který je dodnes hlavní přístupovoun cestou k Andělskému hradu.

V roce 401 byla hrobka přeměnena na vojenskou pevnost a během tohoto období se také ztratila většina původní sochařské a jiné umělecké výzdoby budovy. Podle historiků však byla z budovy zachráněna obrovská bronzová urna s popelem císaře Hadriána a později v období renesance byla přetavena na křtitelnici v chrámu svatého Petra ve Vatikánu. Svůj název získal Andělský hrad podle legendy, která říká, že po skončení moru v roce 590 se na vrcholku stavby zjevil archanděl Michael a mávajíc plamenným mečem dával obyvatelům Říma znamení, že nemoc z města vymizela. Na památku této události nechal papež Lev X. umístit v roce 1536 mramorovou sochu anděla na nejvyšší bod stavby a také mauzoleum přejmenoval na Andělský hrad. Socha byla roku 1753 nahrazena bronzovou a původní mramorovou sochu je možné si prohlédnout v interiéru hradu.

Papežové Andělský hrad využívali již od 14. století a to především jako své útočiště, kde se mohli schovat před svými nepřáteli. Popřípadě jako vězení pro svoje odpůrce a kacíře jako byl například astronom Giordano Bruno. Castel Sant'Angelo je s Vatikánem spojený tzv. Passetto di Borgo což je 800 metrů dlouhá úniková cesta vystavěna speciálně pro papeže. Únikový koridor je vede netradičně po vrcholu dlouhé zdi a část této cesty je zpřístupněna veřejnosti. Na počátku 20.století přestal Andělský hrad plnit svou ochrannou funkci a začal se využívat jako muzeum historie města Řím.