Zobrazit panel

Famagusta - Kypr - Dovolená na Kypru a informace pro turisty

Famagusta - Kypr


Město Famagusta - Dějiny Famagusty - Zajímavosti ve Famagustě - Salamis

Město Famagusta - Kypr

Město Famagusta

Město Famagusta najdete na východním pobřeží v turecké části Kypru. I když je Famagusta oficiální název místní turečtí obyvatelé městu mnohem častěji říkají Gazimagusa nebo jednoduše Magusa. Ať už město nazvete jakkoliv nic se nemění na tom, že Famagusta byla kdysi nejbohatším kyperským městem, o jehož bohatství kolovala ve středověké Evropě řadě příběhů a legend. Dokonce i významný britský dramatik William Shakespeare si vybral Famagustu jako prostředí, ve kterém se odehrává jeho drama Othello. Ve Famagustě najdete nejhlubší přírodní přístav na Kypru. Ten také kdysi značně přispěl k tomu, aby se město stalo jedním z hlavních obchodních center ve východním středomoří. Bohatost města dodnes připomínají neuvěřitelně zachovalé honosné středověké stavby a tak není divu, že je Famagusta často přirovnávána k chorvatskému Dubrovníku. Den strávený ve Famagustě Vám v kostce přiblíží dějiny celého Kypru.

Dějiny Famagusty

Historikové se domnívají, že Famagusta byla založena v roce 285 př.n.l. vládcem egyptské ptolemaiovské dynastie jako město jménem Arsinoe. To se brzy vypracovalo na důležitý obchodní uzel starověku a následně i ve středověku. Obchodníci z celé Evropy a blízkého východu obchodovali právě v tomto městě a také řada církevních řádů si zde založila svoje kostely a kláštery. Po dobytí Kypru Benátčany byla Famagusta v roce 1489 vyhlášena hlavním městem ostrova a tento status si udržela dalších 82 let. Následně spadla Famagusta společně s celým Kyprem do tureckých rukou. Turkové na Kypr přinesli svůj způsob života. Kostely byly hromadně přestavovány na mešity, objevovali se kavárny a také typické arabské bazary. Turecká nadvláda skončila v roce 1878, kdy byla nahrazena britskou koloniální vládou. Dnes je opět město Famagusta součástí Turecka, respektive Severokyperské turecké republiky, která však není mezinárodně uznávána. Jižně od města Famagusta se nachází světoznámé město duchů Varosha. To kdysi bylo turistickým předměstím Famagusty a tato pozice by mu měla být opět navrácena.

Othellova věž - Famagusta - Kypr

Památky a turistické zajímavosti ve Famagustě

Asi nejznámější městskou pamětihodností je tzv. Othellova věž. Tato pevnost získala svůj název díky Williamu Shakespearovi, který sem zasadil děj hry Othello. Ve skutečnosti se však jedná o benátskou pevnost, kdysi chránící město Famagusta a její přístav. Pevnost je součástí systému hradeb a pevností postavených v letech 1500 - 1550. U vstupu do pevnosti si můžete prohlédnout mramorovou desku s vyobrazením znaku námořní benátské republiky: okřídleného lva. Uvnitř stavby je dobře dochovaný prostor kuchyně a jídelny postavené již někdy kolem roku 1300. Pro toto období jsou typické klenuté oblouky a masivní zdivo. Z vrcholu Othellovy věže je nádherný výhled na Famagustu a přilehlý přístav. Samotné hradby chránící město Famagusta jsou místy až 20 metrů vysoké a 9 metrů silné. Kromě Othellovy věže se z původního opevnění dochovala i Mořská brána (Porta del Mare) z roku 1496 opět zdobená benátským lvem a brána Ravalin (Akkule Bastion). Další dvě brány se nazývají Djanboulat a Nová brána. Ty však nejsou původní, ale pocházejí až z dob britské nadvlády nad Kyprem.

Katedrála svatého Mikuláše - mešita Lala Mustafa Pasha -  Famagusta - Kypr

Katedrála svatého Mikuláše (St. Nicholas) je největší středověkou stavbou ve Famagustě. Se stavbou se začalo kolem roku 1300 a byla dokončena asi o sto let později. Na této unikátní budově je znát, že na její stavbu dohlíželi francouzští architekti, kteří katedrále vtiskli typické evropské prvky. Stavba je tak často přirovnávána k francouzské katedrále v Remeši. V roce 1571 provedli noví turečtí vládcové Kypru na katedrále drastické úpravy. Nechali ji přestavět na mešitu a v souladu se svým náboženstvím odstranili všechny výjevy lidských bytostí, které stavbu zdobily. Nenávratně tak byly zničeny sochy, obrazy, fresky, ale i zdobená vitrážová okna. Dnešní oficiální název stavby je mešita Lala Mustafa Pasha. Stejný osud postihl i kostel svatého Petra a Pavla. Tato stavba z roku 1359 byla přeměněna na mešitu jménem Sinan Pasha. Během britského období budova začala sloužit jako sklad brambor a obilnin a dnes v jejích zdech můžete najít veřejnou knihovnu. Kromě těchto dvou nejznámějších církevních staveb nabízí Famagusta bezpočet dalších křesťanských chrámů a mešit. Turistické centrum zdarma rozdává mapky, kde je vyznačené jejích umístění a také krátký popisek jejich historie.

Archeologické vykopávky antického města Salamis - Famagusta - Kypr

Salamis

Nedaleko Famagusty se nachází archeologické vykopávky antického města Salamis. To pochází přibližně z roku 1.100 př.n.l. a často bývá popisováno jako kyperské Pompeje. Dnes si zde můžete prohlédnout ruiny kdysi výstavních staveb jako je římské divadlo, obrovské lázně a také gymnasion, což je předchůdce dnešních fitness center. Na celé lokalitě se nachází i obrovské množství mramorových soch. Všechny tyto sochy spojuje fakt, že nemají hlavu. Ty byly odstraněny ranými křesťany, když se fanaticky snažili zničit vše pohanské. Stejný vandalský osud postihl i mozaiky zdobící vily místní honorace a veřejné budovy. Naštěstí se jich několik málo zachovalo a tak si je můžete prohlédnout. Od roku 1952 je Salamis chráněnou kulturní památkou a stále zde probíhají vykopávky. Má se za to, že větší část města je stále ukryta pod zemí.