Zobrazit panel

Nikósie (Lefkosia) - Kypr - Dovolená na Kypru a informace pro turisty

Nikósie (Lefkosia) - Kypr


Město Nikósie - Jižní (kyperská) Nikósie - Lefkosia - Severní (turecká) Nikósie - Lefkosia

Město Nikósie - Lefkosia - Kypr

Město Nikósie - Lefkosia

Nikósie (Lefkosia, Lefkosa) je největším a zároveň hlavním městem ostrova Kypr. Nikósie leží v samotném centru ostrova na řece Pedieos. Nikósie je sídelním městem kyperské vlády stejně jako hlavním centrem obchodu na celém Kypru. Od roku 1974 je Nikósie rozdělena na dvě části: řeckou a tureckou. V současnosti je tak jediným hlavním městem na světě, které je rozdělené mezi dva státy. V jižní části města patřící ke Kyperské republice (tzv. řecká část) žije trvale přes 300.000 obyvatel, zatímco v severní části Nikósie patřící do turecké části Kypru žije necelých 90.000 lidí. V roce 2008 projevili obě znepřátelené části ostrova snahu o sjednocení do jednoho státního celku. První vlaštovkou těchto snah bylo zrušení hraničních přechodů uvnitř města. Nikósie je tak od 3. dubna 2008 opět spojena v jedno město, i když mezi jednotlivými částmi se stále může přecházet jen ve vybraných místech. Stále je to však posun oproti stavu, kdy jste museli projít kyperskou i tureckou hraniční kontrolou pokud jste chtěli Nikósii prozkoumat celou a ne jen její jižní (kypersko-řeckou) část. Jelikož leží Nikósie ve vnitrozemí ostrova, není pod takovým náporem turistů a zachovala si stále svůj typický kyperský ráz a atmosféru. Jižní část města je více moderní a proevropská, turecký sever Nikósie si naopak zachovává orientální ráz a zvyky stejné jako v jiných arabských zemích.

Jižní (kyperská) Nikósie - Lefkosia

Pomník Eleftheria - Nikosie - Kypr

Jižní část města patřící Kyperské republice je centrem obchodu a vzdělání celého Kypru. V této části města najdete Kyperskou univerzitu, obchodní centra západního stylu a také centrály obrovských mezinárodních společností. Všechny výdobytky moderní civilizace najdete v nových částech města. Ty se neustále rozrůstají kolem středověkých benátských hradeb, které chrání historické a pro turisty nejzajímavější části Nikósie. Benátčané postavili tyto hradby v letech 1567 – 1570. V době jejich vzniku byly hradby silné až 4,5 metru a zdobily je tři brány, kterými se vstupovalo do města. Nejznámější a nejzdobnější brána jménem Famagusta je dnes používána jako sídlo městského kulturního centra. Srdcem jižní části Nikósie je náměstí Eleftheria (Svoboda) se stejnojmenným monumentálním pomníkem. Z tohoto náměstí vede ulice Ledra. Pokud se po ní vydáte, dorazíte k nejvíce živé části starého města s úzkými uličkami, obchůdky se suvenýry a kavárnami.

Arcibiskupský palác umístěný na náměstí Arkhiepiskopos Kyprianos je oblíbenou zastávkou turistů. Tato stavba sice vypadá jako pozůstatek středověké architektury, ale pravda je taková, že budova byla postavena v roce 1956 jako velice zdařilá napodobenina v benátském stylu. V paláci se nachází Byzantské muzeum, které vystavuje největší sbírku náboženských ikon na světě. Hned vedle arcibiskupského paláce se nachází pozdně gotická katedrála svatého Jana z roku 1662. Uvnitř této stavby můžete obdivovat nádherné fresky z roku 1736. Kostel Panagia Fanomereni také umístěný ve staré části Nikósie byl postaven roku 1872 ze zbytků středověkého hradu a kláštera. Již od začátku byl projektován jako místo posledního odpočinku pro kyperského biskupa a jeho příznivce, kteří byli v roce 1821 zavražděni Turky během velkého povstání řeckých obyvatel. Zajímavé je i muzeum Leventis mapující vývoj města od prehistorických dob až po současnost.

Severní (turecká) Nikósie - Lefkosia

Mešita Selimiye - Nikosie - Kypr

Severní část hlavního kyperského města je mnohem klidnější než jih a také si zachovává více svůj starobylý ráz. Všechny zajímavosti o této části města se dozvíte v turistické kanceláři umístěné v Kyrénské bráně. Na cestu Vás zdarma vybaví i mapkou města s navrženými pěšími trasami kolem nejznámějších památek severní Nikósie - Lefkosie. Těm bezpochyby vládne mešita Selimiye. Tato mešita kdysi byla výstavní gotická katedrála (1209 - 1326) zasvěcená svaté Sofii, kde byli korunováni všichni kyperští králové. Po dobytí ostrova Turky byly strženy obě věže katedrály a místo nich vyrostly dva minarety. Vnitřní křesťanská výzdoba stavby byla zcela zničena a nahrazena nevýraznou islámskou výzdobou. Dnes je mešita Selimiye hlavním náboženským svatostánkem v severní části Kypru. Kousek od mešity stojí tzv. Bedesten. Ten kdysi tvořily dva křesťanské kostely, které byly násilně přestavěny na živý turecký bazar (trh). Pár bloků západně od Bedestenu najdete „památku“, která nerozlišuje mezi křesťany a muslimy. Komplex Buyuk Hammam je vyhlášenými lázněmi jejichž služby vyhledává řada místních i turistů. Můžete se zde napařit v parní lázni a poté si užít výbornou masáž.