Zobrazit panel

Dějiny a historie Kanárských ostrovů.

Dějiny a Historie Kanárských ostrovů


Raná historie Kanárských ostrovů - Středověká kolonizace - Novověk až současnost na Kanárských ostrovech


Replika starověké lodi na Kanárských ostrovech

Raná historie Kanárských ostrovů

Období pravěku a starověku na Kanárských ostrovech je jednou ze záhad, které toto souostroví obklopují. Nejstarší zmínky o Kanárech najdeme ve spisech starořeckého filozofa Platona. Ten již v pátém století před naším letopočtem popisuje Kanárské ostrovy jako jedny z mála pozůstatků po bájné Atlantidě. Přibližně ve stejné době se na ostrovech vylodili lodě Kartaginců (město na území dnešního Tuniska) a podle jejich záznamů, zde nenalezli žádné obyvatele, i když ostrov byl plný ruin neznámých staveb. Podle historiků se na ostrovech již ve 12. století př.nl. vylodili Féničané a neznámé ruiny byly pravděpodobně pozůstatkem jejich dávné kolonie. Další námořní výpravy na ostrovy prováděli antičtí Římané. Ti sem během několika staletí pravidelně dováželi problematické obyvatele severní Afriky, kteří se stali prvními spolehlivě doloženými kolonizátory Kanárských ostrovů. Římané jim říkali Blažené ostrovy a přes ostrov El Hierro nechali vést poledník, označující konec tehdejšího známého světa.

Středověká kolonizace Kanárských ostrovů

Model původních obyvatel Kanárských ostrovů - Guančové

Po pádu Římské říše ztratila Evropa na následujících několik staletí s Kanárskými ostrovy kontakt. To se však změnilo roku 1341, kdy kolem ostrovů propluly italské lodě a celé souostroví konečně nechali zakreslit do tehdejších námořních map. Následovalo několik výprav z různých evropských zemí. Lodě sem přijížděly především kvůli domorodým obyvatelům, z kterých dělali tehdy vysoce ceněné otroky. Domorodé obyvatelstvo Kanárských ostrovů bylo v té době na úrovni doby kamenné a proti mnohem vyspělejším Evropanům se neměli prakticky žádnou šanci. Kanárské ostrovy se během 14. Století staly také oblíbeným místem zastávek při objevitelských expedicích na africké pobřeží a dále do Atlantiku. Roku 1402 se na Kanárské ostrovy vydala soukromá francouzská expedice vedená Jean de Béthencourtem. Ten původně plánoval ostrovy využít jako základnu při hledání bájné země zlata. Napřed si podmanil Lanzarote a následovala stavba pevnosti na ostrově Fuerteventura.

Středověká malba znázorňující španělské boje o Kanárské ostrovy

V této chvíli Jean de Béthencourt změnil své plány a rozhodl se obsadit celé souostroví a čerpat z jeho přírodního bohatství. Na to se mu však nedostávalo finančních prostředků. Proto se rozhodl odjet zpět do Evropy a požádat španělského krále o výpomoc. Se svojí žádostí uspěl a s novými španělskými posilami v roce 1404 dobyl i ostrovy El Hierro a La Gomera. Na nově dobyté území začali brzy proudit noví kolonisté, kteří zde položili základy moderního zemědělství. V následujících letech probíhala řada neúspěšných pokusů o dobytí zbývajících ostrovů souostroví. I když jejich obyvatele můžeme považovat za primitivní, svoji domovinu bránili opravdu nelítostně a španělským kolonizátorům se podařilo celé Kanárské ostrovy dostat pod svoji nadvládu až po dlouhých 92 letech neustálých bojových potyček. Posledním dobytým ostrovem se stalo Tenerife v roce 1494.

Novověk až současnost na Kanárských ostrovech

Současnost a moderní letovisko na Kanárských ostrovech

Po objevení amerického kontinentu se z Kanárských ostrovů stala důležitá zastávka na cestě přes Atlantik. Dokonce i samotný Kolumbus používal tyto ostrovy jako místo pro doplnění zásob a načerpání sil před dlouhou cestou na západ. Od 16. století na Kanárské souostroví začalo mířit mnoho uprchlíků z pevninské Evropy, kteří zde vytvořili vskutku kosmopolitní kulturu a vzkvétající přístavy. Během chudších let, kdy o zboží z Kanárských ostrovů nebyl takový zájem, se jejich obyvatelé živili především zemědělstvím a také pirátskými výpravami na marocké pobřeží, popřípadě zkoušeli (často úspěšně) přepadávat cizí obchodní lodě. Opravdovým zlomem pro obyvatele Kanárských ostrovů byl rozmach turistického ruchu. Již od 30. let minulého století sem jezdila evropská smetánka a s rozvojem letecké přepravy a masové turistiky se Kanáry staly vyhledávanou turistickou destinací pro obyvatele z celé Evropy. Dnes je cestovní ruch nejdůležitějším zdrojem příjmů ostrovanů a neustále vzrůstající obliba a dostupnost celé oblasti zaručuje Kanárským ostrovům zářivou budoucnost.