Zobrazit panel

Dougga - dovolená v Tunisku a informace pro turisty

Dougga - Tunisko

Dougga (Dugga, Thugga) je jednou z nejvíce zachovalých antických památek v Africe. Díky své jedinečnosti byla v roce 1957 přidána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Archeologové předpokládají, že oblast byla osídlena již před 4.000 lety a svůj největší rozmach město Dougga zažilo těsně po přelomu letopočtu kdy, zde sídlilo až 5.000 obyvatel.

Dougga - antická ruiny

Nalezišti dnes dominuje tzv. náměstí větrů (pojmenované podle větrné růžice nalezené v jeho středu) obklopené pozůstatky velkolepých chrámů. Nejzachovalejší a nejpůsobivější je kapitol. Tento chrám zasvěcený římským božstvům Jupiterovi, Minervě a Junoně se dodnes tyčí do výše deseti metrů. Do jeho svatyně se vchází pod osm metrů vysokými sloupy nesoucími štít s vyobrazením císaře Antonia Pinia. Na náměstí větrů se nacházejí také rozvaliny Merkurova chrámu a chrámu Augustovy zbožnosti, ale ty nejsou zdaleka tak působivé jako kapitol. K běžnému životu římských občanů patřilo navštěvování lázní, tato místa setkávání a uzavíraní obchodů samozřejmě nechybela ani ve starověké Douze. I když nejdochovalejší jsou Caracallovy lázně, turisticky mnohem přitažlivější jsou Kyklopovy lázně. Jediným důvodem jsou veřejné latriny ve výborném stavu, patřící k těmto lázním. Stěny zde kdysi zdobily nádherné mozaiky, které je možné shlédnout v muzeu Bardo v hlavním měste Tunisu.

Dougga - navigační mapa

Nejvyšší stavbou Douggy je bezpochyby se svými 21 metry libyjsko-punský obelisk na jehož špičče je malá pyramida se lvem. Kvůli zásahu britských archeologů byl obelisk v roce 1842 zcela rozbořen. Za jeho dnešní podobu vděčíme francouzům, kteří jej v roce 1910 znovy vystavěli. Kousek od obelisku je nevelký vítěžný oblouk Alexandra Severa. O vyspělosti městské infarastruktury svědčí i množství dochovaným cisteren na vodu. Ty byly napájeny buď podzemními prameny nebo do nich byla přiváděna voda akvadukty ze vzdálenějších míst. V pátém století v Dougga kmen Vandalů vystavěl malý kostelík, který je dnes jedinou dochovanou křesťanskou památkou v této oblasti.

Na návštěvu Douggy by jste si měli vyčlenit minimálně půl dne. Krom staveb popsaných výše se zde nachází i další pozůstatky antických chrámů, obytných domů a veřejných budov jako je například Dům trojlístku (městský nevěstinec). V měsící červenci se v Dougga pořádá mezinárodní divadelní festival. V antickém divadle, které pojme až 3500 diváků se hrají hry starověkých autorů. Návštěva jednoho z těchto představení je netradičním způsobem jak poznat tuto nesmírně zajímavou tuniskou památku.