Zobrazit panel

Dějiny a Historie Turecka

Dějiny a Historie Turecka


Pravěk a Chetité - Řekové a Římané - Byzantská říše - Osmanská říše - Vznik Turecké republiky


Pravěk a Chetité v Turecku

Chetitská soška v muzeu Anatolských civilizací v Ankaře - Turecko

Dějiny trvalého osídlení tureckého území se začali psát již v dobách pravěku. První doložená trvalá sídliště zde bylo založeno již v době neolitu (cca 7.500 př.nl.) a brzy začali přibývat i další. Z tohoto období se dochovala propracovaná keramika a také několik kamenných a měděných nástrojů, které si dnes můžete prohlédnout v Muzeu anatolských civilizací v Ankaře. Kolem roku 2000 př.nl. se oblast dnešního Turecka dostala pod nadvládu mocné Chetitské říše, ta zde vybudovala mocná města své doby a po sobě zanechala unikátní železné, ale i zlaté, předměty denní potřeby, stejně jako náboženské artefakty. Ty dnes patří mezi jeden z vrcholů expozice v Ankarském muzeu. O vyspělosti Chetitů svědčí i fakt, že tato říše několikrát porazila i mocný Egypt a dlouho se jí dařilo odolávat nájezdům řeckých a východoevropských kmenů.

Řekové a Římané v Turecku

Ruiny antického města Efesos (Efes) - Turecko

I když bohaté řecké státy začali zakládat ve velkém na tureckém pobřeží svoje osady a obchodní stanice, ovládnutí celé oblasti nikdy nedosáhli. Po celá staletí byla jejich města ohrožována Perskou říší, stejně jako kmeny přicházejícími do Turecka od severu. Jistou nezávislost tyto osady získaly až během tažení Alexandra Makedonského. Ten spřáteleným řeckým městům poskytl bezpečnost a také četné územní zisky na úkor Peršanů. Po jeho smrti se však situace vrátila do starých kolejí a novou prosperitu pobřežním oblastem přinesli až Římané. Ti sem dorazili ve 2. Století př.nl. a rychle celou oblast dobyli a podrobili si zdejší obyvatelstvo. Novým hlavním městem založené římské provincie se stal Efes, dnes jedna z nejkrásnějších antických památek na území Turecka. Římané zde vládli po následující staletí a celé provincii přinesli mír a obchodní růst.

Byzantská říše v Turecku

Hagia Sofia v Istanbulu - Turecko

Ve 4. století bylo v celé římské říši zavedeno nové státní náboženství: křesťanství. To se samozřejmě dostalo i do provinčního Turecka, kde i dříve působili křesťanští misionáři a dokonce i někteří z apoštolů. Nové náboženství tak v Turecku mělo připravené výborné podmínky a po vzniku Byzantské říše, se tato stala nejsilnějším křesťanským státem své doby. Jako nové hlavní město byla zvolena Konstantinopol (dnešní Istanbul), kde vyrostl nádherný chrám boží moudrosti, Hagia Sofia. Ten byl po více jak 1000 let nejkrásnější a největší křesťanskou stavbou na světě. I když Byzantská říše dosáhla obrovského věhlasu, bohatství a značných územních zisků, její trvaní nebylo věčné. Začala být ohrožována islámem šířícím se z východu, stejně jako bojovými kmeny ze středu a severu Evropy.

Osmanská říše

Harém v paláci Topkapi v Istanbulu - Turecko

V roce 1453 Konstantinopol padla po úmorných bojích do rukou nově vznikajícího mocného státu: Osmanské říše. Tento rok je tak zánikem Byzance a zároveň rokem, kdy se ve východním středomoří utvořil nový stát, svého času ohrožující i centrum rakouské monarchie, Vídeň. Nejvýznamnějším panovníkem osmanských Turků, byl Sulejman Nádherný (1520 - 1566). Ten nechal postavit v Istanbulu řadu nádherných staveb, zajistil celé říši prosperitu a také dobyl značná území. V době jeho smrti se táhla Osmanská říše od Maroka až po území Maďarska, Balkánu a Ukrajiny. Moc jeho následovníků však postupně slábla a již během 18. století se kdysi mocná říše řadila spíše mezi chudé rozvojové státy. Definitivní konec Osmanům přinesla První světová válka a následné boje s Řeckem, které se snažilo zpět získat svá dávná území na tureckém pobřeží.

Vznik Turecké republiky

Významný vojevůdce Mustafa Kemal Atatürk - Turecko

Rok 1923 byl rokem, kdy byly definitivně zrušeny staré Osmanské pořádky a vznikla moderní Turecká republika. Ta byla na svoji dobu velice pokrokovým státem. Například oddělila moc islámu od moci státní, zlepšila postavení žen ve společnosti a celkově se snažila zavádět evropský právní systém a zvyklosti. Jako nové hlavní město byla zvolena Angora, přejmenovaná na Ankaru. Duchovním otcem republiky se stal významný vojevůdce Mustafa Kemal Atatürk. Ten se dodnes těší v Turecku obrovské vážnosti a jeho osobnost je takřka zbožštělá. Jeho mauzoleum v Ankaře je místem, kam během života zavítá většina obyvatel Turecka. Dnes je Turecko státem, který usiluje o vstup do Evropské unie a snaží se tak zařadit po bok nejvyspělejších států světa.