Zobrazit panel

Pamukkale - Turecko - Dovolená v Turecku a informace pro turisty.

Pamukkale - termální prameny - Turecko


Pamukkale - termální prameny - Město Hierapolis a římské lázně

Termální prameny v Pamukkale - Turecko

Pamukkale - termální prameny

Pamukkale je bezpochyby jedním z nejkrásnějších přírodních úkazů v celém Turecku. Z tektonického zlomu zde vytéká minerální voda s vysokým obsahem vápníku. Ten se ve formě bělostného travertinu usazuje na okolní skále a tvoří tak již zdaleka viditelná bílá jezírka a kamenné krápníky a vodopády. Pamukkale se do češtiny překládá jako „Bavlněný hrad“ a při návštěvě tohoto místa jistě uznáte, že se jedná o velice příhodný název. Jelikož sem každoročně zavítá ohromné množství turistů, a bělostná jezírka je potřeba uchránit i pro další generace je koupání v nich od roku 1997 přísně zakázáno. Povolena je jen pěší prohlídka teras avšak bez obuvi, takže procházku po místy ostrých útesech musíte absolvovat bosky. I tak však stojí návštěva a prohlídka za to a fotky, které v Pamukkale pořídíte, budou bezpochyby patřit mezi ty nejhezčí, co si z Turecka přivezete.

Starověké město Hierapolis - Pamukkale - Turecko

Město Hierapolis a římské lázně

Kromě Bavlněného hradu si v Pamukkale můžete prohlédnout i ruiny starověkého města Hierapolis. Hierapolis byla založena již v roce 190 př.nl. a během následujících let pod nadvládou Říma a později byzantské říše vzkvétal jako významné lázeňské centrum. Původní bazén s artefakty antických sloupů je dodnes vyhledávanou atrakcí a v jeho termálních vodách se neustále koupe nemalé množství turistů. Jestliže se o historii Hierapole chcete dozvědět více, navštivte zdejší archeologické muzeum, kde si můžete prohlédnout expozici nalezených artefaktů, sarkofágy z nedaleké nekropole a také ukázky místní antické sochařské školy.

Římské divadlo v Hierapolis - Pamukkale - Turecko

Nedaleko muzea se nachází raně byzantský kostel a také rozvaliny Apollónova chrámu, kde stejně jako v řeckých Delfách působila významná věštírna. Řekové v Hierapoli vybudovali i divadlo, z kterého se do dnešních dní mnoho nedochovalo. V mnohem lepším stavu je římské divadlo. To v dobách své největší slávy dokázalo pojmout téměř 12.000 diváků. Místem, které byste neměli při prohlídce Hierapole vynechat je starověká ulice Frontinus. Ta kdysi byla hlavní městskou třídou a dodnes ji zdobí velkolepé antické oblouky. Za městem začíná několik kilometrů rozlehlá nekropole, plná zvláštních a netradičních náhrobků a rozlehlých hrobek dávných významných obyvatel Hierapole.