Zobrazit panel

Efes - Turecko - Dovolená v Turecku a informace pro turisty.

Efes - Turecko


Efes - Křesťanství v Efesu - Antický Efesos - Celsova knihovna a Augustova brána - Památky v Efesu

Antické poutní místo Efesos (Efes) - Turecko

Efes

V místech dnešního tureckého města Efes (Efez) stávalo v antice důležité poutní město Efesos (Ephesus), které je dodnes známé jako domov jednoho ze sedmi starověkých divů světa: Artemidina chrámu. Ten byl postaven v 6. století př.nl. a po následujících tisíc let byl důležitým svatým místem pro většinu tehdejšího známého světa. V dobách svého největšího rozkvětu žilo v Efesosu více jak 250.000 lidí, což z něj činilo druhé největší město Římské říše. S příchodem křesťanství započal úpadek celé oblasti a dílo zkázy bylo dokonáno, když ve 4. století n.l. skupina rozzuřených křesťanů rozbořila proslavený Artemidin chrám. Z něj se do dnešních dní dochoval pouze jeden stojící sloup, ale i tak je okolní archeologická lokalita skvělou učebnicí antické architektury pod širým nebem.

Křesťanství v Efesu

Dům Panny Marie - Efesos (Efes) - Turecko

Raní křesťané se do Efesu stahovali z dalekého okolí a postupně si zde vytvořili silnou skupinu svých příznivců, která v tomto lidnatém městě obracela pohany na „pravou“ víru. Historicky máme v Efesosu doložené působení apoštola Pavla, který se později stal prvním křesťanským papežem. Podle mnoha historiků, zde nějakou dobu sídlil i apoštol Jan a sepsal zde své slavné Zjevení, pojednávající o konci světa. Nedaleko současného Efesu stojí malý nenápadný kamenný domek. Ten je podle pověsti posledním místem, kde na zemi přebývala Ježíšova matka, Panna Marie. O významnosti tohoto místa pro věřící křesťany svědčí i fakt, že všichni tři poslední papežové dům Panny Marie osobně navštívili.

Sloup z Artemidina chrámu - Efesos (Efes) - Turecko

Antický Efesos

Jakožto druhé největší (a pravděpodobně i nejvýznamnější) město Římské říše, byl Efesos v dobách své největší slávy opravdovým klenotem celé oblasti Malé Asie. O výstavnosti a přepychu dávného města si dnes můžete udělat alespoň přibližnou představu během návštěvy tohoto jedinečného místa. I když je většina budov nenávratně pohřbena a další stavby a umělecká díla teprve čekají na své objevení, určitě budete ze současné archeologické lokality Efes nadšeni. Nejen podle historiků, ale i podle běžných laických návštěvníků se jedná o nejkrásnější pozůstatky antického města na světě.

Celsova knihovna a Augustova brána

Celsova knihovna a Augustova brána - Efes - Turecko

Dominantou celého Efesosu je Celsova knihovna. Ta je již zdálky dobře rozpoznatelná díky svému vysokému a bohatě zdobenému průčelí. Na jeho opravě pracovali po několik let lidé z Rakouského kulturního institutu a dnešní podoba je dle vyjádření odborníků velice přesnou kopií originálu. Sochy a jiné zdobení na knihovně jsou bohužel jen kopiemi, originály si můžete prohlédnout v Efeském muzeu ve Vídni. Celsova knihovna byla postavena jako netradiční hrobka pro oblíbeného římského guvernéra Celsuse. Budovu nechal postavit jeho syn a uvnitř nechal umístit více jak 12.000 svitků s veškerým věděním tehdejšího světa. Nalevo od knihovny stojí tzv. Augustova brána, vedoucí na městskou agoru (hlavní centrum města). Tato monumentální stavba se do povědomí všech návštěvníků Efesosu zapíše jako místo, kde nám nějaký starověký uličník zanechal grafity vzkaz, kde sám sebe popisuje jako „toho, co to tu očurává“.

Další památky v Efesu

Mozaiková výzdoba v jednom z římských domů - Efesos (Efes) - Turecko

Kromě knihovny se v Efesu zachovala i řada dalších antických budov. Kromě několika chrámů zasvěcených římským bohům a císařům, zde můžete narazit i na veřejné budovy jako je divadlo, gymnasion (tělocvična), lázně a latríny. Za zmínku stojí také nádherné dlážděné ulice, které kdysi sloužily jako hlavní dopravní tepny ve městě: Kuratinská a Arkadiova cesta. Nedaleko Hadriánovu chrámu jsou k vidění řadové domy Efeské elity. Jejich návštěvu můžeme doporučit všem zájemcům o antickou architekturu a historii. Za vstup k domům se sice platí zvláštní vstupné, ale můžete si zde prohlédnout prostory srovnatelné s mnohem známějšími Pompejemi. Některé domy mají stále dvě podlaží a uvnitř jsou zdobeny úchvatnými freskami a mozaikami. Perlou celé této expozice jsou nesmírně vzácné skleněné mozaiky.