Zobrazit panel

Asuán - dovolená v Egyptě a informace pro turisty

Asuán a Asuánská přehrada - Egypt


Asuán - Asuánská přehrada - Stavba Vysoké Asuánské přehrady - Dopad Asuánské přehrady na Egypt - Přesun památek z Asuánu

Město Asuán

Asuán

Město Asuán stojí nedaleko jižní hranice Egypta se Sudánem na východním břehu řeky Nil. Světovou proslulost město získalo díky nedaleké Asuánské přehradě. Světový primát však drží jako největší město umístěné v poušti s minimem srážek. Poslední déšť zde obyvatelé zažily 13.5.2006 (údaj z dubna 2010), jemuž předcházelo asi desetileté období zcela bez dešťových srážek. Z tohoto důvodu zdejší domy často nemají střechy a pokud ano, tak jen nad důležitými místnostmi v domě. Spojení se světem městu zajišťuje pravidelná autobusová i železniční doprava. V Asuánu také naleznete mezinárodní letiště, kam přilétají především turisté aby v Asuánu nasedli na prázdninové lodě a vydali se na okružní plavbu po Nilu. Ve měste si můžete prohlédnout i koptskou katedrálu zasvěcenou Archandělovi Michaelovi a mešitu El Tabia.

Asuánská přehrada

Nízká Asuánská přehrada - Asuánská přehrada je obecně užívaný název pro dvě vodní díla vybudovaná na řece Nil v oblasti jižního Egypta. Již od nepaměti se Egypt každý rok rozvodnil a přinesl s sebou úrodné bahno z plání od svého pramene. Tato každoroční dávka přirozeného hnojiva měla pozitivní vliv na rozvoj zemědělství podél břehu Nilu ve starověku. V moderní době však obyvatele záplavy spíše obtěžovaly a v dobách sucha, kdy Nil takřka vyschnul, ohrožovala moderní Egypt malá úroda a následný hladomor. Z tohoto důvodu byla v roce 1902 postavena Stará Asuánská přehrada, dnes známá spíše pod názvem Nízká Asuánská přehrada. Tuto 54 metrů vysokou stavbu nechali vybudovat britští inženýři a doufaly, že s ní zadrží každoroční záplavy a v dobách sucha bude sloužit jako dostatečná zásobárna vody. Již brzy se však kapacita nádrže ukázala jako nedostatečná a hráz tak byla v letech 1912 a 1933 dvakrát zvýšena. Když i přes tato opatření přehrada málem v roce 1946 přetekla bylo rozhodnuto o stavbě nové větší přehrady.

Stavba Vysoké Asuánské přehrady

Asuánská přehrada

V roce 1954 se započalo v místě vzdáleném 6 kilometrů proti proudu Nilu od Staré přehrady se stavbou Nové, tzv. Vysoké Asuánské přehrady. Tato stavba však byla natolik drahá, že si ji chudý Egypt nemohl dovolit sám zaplatit. Z tohoto důvodu nabídli svoji finanční pomoc USA a Velká Británie v naději, že díky tomuto příspěvku získají v arabském světě blízkého spojence. Egyptská vláda však nerespektovala dohody uzavřené se západními mocnostmi a spíše se začala obracet o pomoc na Sovětský blok. Když Egypťané uznali nově vzniklou Čínskou lidově demokratickou republiku a začali dovážet zbraně z bývalého ČSSR američané i britové svoji nabídku finanční pomoci stáhli. Teď byla řada na Moskvě, která Egyptu poskytla na stavbu více jak 2.000 svých inženýrů a finanční půjčku ve výši jedné milardy dolarů.

První etapa stavby byla dokončena v roce 1964. V této době již byla přehrada z části napuštěna a do provozu byla uvedena první turbína vodní elektrárny umístěné v hrázi. Celá stavba pak byla dostavěna v roce 1970 a plného stavu vody dosáhla tato gigantická stavba o šest let později. Dnes je Asuánská přehrada největší stavbou svého druhu v Africe. Hráz přehrady je dlouhá 3.600 metrů a její stěny u základny jsou široké neuvěřitelných 980 metrů. Směrem vzhůru se stavba zužuje a na svém 111 metrů vysokém vrcholu je šířka hráze "pouhých" 40 metrů. Za přehradou se utvořila 550 kilemtrů dlouhá vodní nádrž, která má ve svém nejširším bodě 35 kilometrů. Tato masa vody dostala název Násirovo jezero, podle egyptského prezidenta Gamal Abdel Nassera, který rozhodl o stavbě Vysoké Asuánské přehrady. Toto jezero leží z 83% své rozlohy na území Egypta. Zbylá část již zasahuje do Sudánu a zde se vodní nádrži říká Núbijské jezero.

Dopad Asuánské přehrady na Egypt

Stavba Asuánské přehrady měla na Egypt obrovský pozitivní dopad. Nejenže je schopna regulovat hladinu Nilu tak, že Egypťané jsou dnes schopni sklízet úrodu dvakrát do roka, ale má i velký energetický dopad. Asuánská vodní elektrárna svoji vyrobenou elektřinou pokrývá 23% spotřeby celého Egypta. V posledních letech se však začínají objevovat negativa tohoto projektu. Egyptská zemědělská půda ztrácí bez každoročního bahenního zahnojení svoji úrodnost, kterou se snaží egypťané obnovit spoustou chemických hnojiv. Tato hnojiva však začínají pronikat do spodních vod a již otrávili řadu zdrojů pitné vody. Také byl zaznamenán značný úbytek ryb ve vodách Nilu a některé druhy z nich dokonce zcela vymizely. Naopak vody Násirova jezera jsou ryb plné a jejich lov je oblíbenou kratochvíli turistů z celého světa.

Přesun starověkých památek

Stavba Vysoké Asuánské přehrady se do dějin zapsala i z důvodu přesunu řady starověkých památek na nová místa. Když si archeologové v 50. letech uvědomili, že jezero, které vznikne za touto stavbou navždy zatopí řadu unikátních egyptských staveb, rozjeli s pomocí UNESCO jedinečnou záchranou akci. Nejznámějším přesunutým objektem jsou chrámy z Abu Simbel, ale před zatopením bylo zachráněno ještě dalších 23 staveb. Například Abu Simbel a chrámek Pilak našli své nové domovy na egyptské půdě. Některé stavby však byly odvezeny za hranice Egypta jako dárek za pomoc při přesunu těchto monumentů. Proto tak dnes můžete chrám Debot nalézt ve španělském Madridu a chrám Dendur nalezl nové útočiště v Metropolitním muzeu v New Yorku.