Zobrazit panel

Údolí králů - dovolená v Egyptě a informace pro turisty

Údolí králů - Egypt


Vznik Údolí králů - Vzhled a vybavení hrobek - KV62 - Hrobka faraona Tutanchamona - KV5 - Hrob synů Ramesse II. - Ostatní hrobky v Údolí králů - Údolí královen

Údolí králů

Údolí králů je ceněná egyptská archeologická lokalita na západním břehu Nilu nedaleko chrámových komplexů v Karnaku a Luxoru. Toto údolí se stalo známé díky hrobkám faraónů a vysokých státních úředníků, kteří se zde nechávali pohřbívat v období 16. - 11. století př.n.l. Údolí dnes rozdělujeme na východní a západní. Východní část je určena pro turistické zájezdy a neleznete, zde většinu hrobek faraónů (hrobky bývají označené číslem, kterému předchází dvě písmena "KV"). Západní údolí bývá většinou pro návštěvníky uzavřené (zdejší hrobky mívají před číslem označení "WV"). Jedinou vyjímkou v západní části je hrobka kněze Aje, která je přístupná po zakoupení zvláštní vstupenky. Světovou popularitu této oblasti přinesl archeolog Howard Carter, když zde v roce 1922 objevil nevykradenou hrobku mladičkého faraona Tutanchamona, jejiž poklady si dnes můžete prohlédnout v Egyptském muzeu v Káhiře.

Vznik Údolí králů

Podle dochovaných starověkých dokumentů byl prvním panovníkem, který se zde nechal pochovat Ahmose I., první faraon 18. dynastie. Ten viděl jak se výstavní hrobky předchozích faraónů staly snadným cílem vykradačů hrobek. V jeho době byly již vykradeny i monumentální pyramidy v Gize. Ahmose chtěl svoji hrobku tohoto osudu ušetřit a tak si sice nechal vystavět pyramidu v Abydu, ale své mumifikované tělo nechal pohřbít do tajné hrobky v současném Údolí králů. Věřil, že tak bude jeho posmrtná výbava ušetřena před zloději a jeho tělo tak bude moci v klidu odpočívat na věky. Jeho úmysl se dokonale vyplnil o čemž svědčí fakt, že ani současní archeologové jeho hrobku zatím neobjevili.

Malby v pohřební komoře krále Tutanchamona

Vzhled a vybavení hrobek

Hrobky byly vytesávány a jejich podoba se od sebe poměrně široce liší. Většinou však maji vstupní schodiště, které vede skrz několik místností a postupně sestupuje až k pohřební komoře. Starší hrobky v údolí králů jsou často postaveny na půdorysu ve tvaru písmene "L". Novější hrobky již postrádají tuto 90° zatáčku a jejich půdorys je vícemnéně přímý s pár odbočkami do postranních místností. Některé hrobky jsou rozsáhlými podzemními komplexy s několika desítkami místností, některé hrobky jsou naopak velice jednoduché, mající pouze jednu místnost a to rovnou pohřební komoru.

Stěny hrobek egypťané bohatě zdobili výjevy z pozemského života, které jsou dnes cenným svědectvím o každodenním životě tohoto starověkého národa. Nesměly zde chybět i vyobrazení božstev a často se také setkáváme s ilustrovanou verzí tzv. Knih bran (od slova brána). Tato kniha pojednává o putování slunečního boha temným podsvětím. Tuto cestu musel absolvovat každou noc a zvítězit nad 12 démony (paralela ke 12 hodinám noci), aby se jako vítěz každé ráno mohl znovu vydat na svoji cestu po obloze. V novějších hrobkách můžete obdivovat i malby z Knihy mrtvých. Tato kniha plná magických zaříkadel a kouzel složila především jako průvodce mrtvého po podsvětí a obsahovala návod jak se chovat, aby duše nebyla zatracena, ale dosáhla věčného života.

V době pohřbu byla hrobka naplněna i předměty každodenní potřeby, o kterých se soudilo, že by je duše zemřelého mohla potřebovat i na onom světě. Místnosti tak byly zaplněny nábytkem, zbraněmi, jídlem, vínem, prafémy a dokonce i zástupy sloužících v podobě malých sošek. Zemřelý na svoji poslední cestu dostával všechny své osobni věci jako byly šperky a oblíbené ošacení, stejně jako předměty vyrobené speciálně jako součást pohřební výbavy. Když si uvědomíme jaký obrovský poklad a množství cenností objevil Carter v hrobce nevýznamného faraona Tutanchamona, můžeme se jen dohadovat jak asi vypadala pohřební výbava skutečně mocných a obávaných vládců, jako byl například Ramesse II.

KV62 - Hrobka faraona Tutanchamona

Nákres hrobky faraona Tutanchamona

KV62 je bezpochyby nejznámější a turisticky nejpřitažlivější hrobkou v celém Údolí králů. Tato hrobka se stala světovou senzací záhy po svém objevení roku 1922 archeologem Howardem Carterem a započala celosvětové šilenství a zájem o starověký Egypt. V roce 1907 byla v hrobce pod označením KV54 objevena balzamovací výbava s iniciály krále Tutanchamona. Tento objev vedl archeology k domněnce, že KV54 je vyloupenou hrobkou tohoto panovníka. Později se zjistilo, že tyto předměty byly ukradeny z předpokojů skutečné hrobky a zanechány v jiné hrobce. Jaké však bylo překvapení, když Carter objevil KV62 a po prozkoumání prázdných místností se proboural do neporušené pohřební komnaty a přilehlé pokladnice plné skvostů, které zde byly doslova nacpané až po strop. I přesto archeologové předpokládají, že z hrobky zloději odnesli přes 60% cenných předmětů.

Netypická je výzdoba hrobky soustředěná pouze na samostatnou pohřební komoru. Hrobky ostatních panovníků mají zdobené všechny místnosti, což vede archeology k domněnce, že tato hrobka byla původně určená pro řadového úředníka, avšak po náhlém skonu Tutanchamona v jeho 18 letech v rychlosti přebudována na poslední místo odpočinku faraona. Vyklízení hrobky trvalo plných osm let a dnes jsou umělecké předměty stejně jako nábytek nalezený v KV62 vystaveny ve speciální sekci Egyptského muzea v Káhiře. Jelikož o tuto hrobku jeví veřejnost mimořádný zájem, je vstup do ní zpoplatněn zvlášť a počet návštěvníků je omezen na 400 lidí za jeden den.

Hrobka KV5

KV5 - Hrob synů Ramesse II.

Znovuobjevení této hrobky v roce 1995 je označováno jako největší objev od dob Tutanchamona. O existenci této hrobky se ví již od roku 1825, ale brzy byla zapomenuta jako nevýznamná prázdná hrobka. V roce 1995 tým pod vedením profesora Kenta Weekse odklidil hromady suti ze známých místností a dostal se tak do zatím neprobádaných oblastí, které svoji rozlohou nemají v Údolí králů obdoby. V současné době je objeveno více jak 120 komnat. Stále zde však probíhá archeologický průzkum a není vyloučeno, že počet místností se ještě navýší a hrobka vydá nějaká svá nová tajemství. Zatím se podařilo vědcům zjistit, že tento pohřební komplex sloužil jako místo pro uložení těl početných potomků faraona Ramesse II., jejichž ostatky zde archeologové postupně nalézají.

Ostatní hrobky v Údolí králů

V současné době je v údolí známo na 63 hrobek faraonů a vysokých státních úředníků. U každé hrobky je k dispozici cedule s popisem pohřebního komplexu a fotografiemi nejzajímavějších nástěných maleb, popřípadě předmětů, které zde byly nalezeny. Máte tak možnost dozvědět se o hrobkách více a vybrat si jakou hrobku stojí za to navštívit (vstupné do Údolí králů Vás opravňuje k návštěvě 5 hrobů). Pokud Vás tato lokalita opravdu zajímá navštivtě webové stránky Americké univerzity v Káhiře, kde naleznete podrobný popis všech hrobek a jejich fotografie: http://www.thebanmappingproject.com/atlas/index_kv.asp .

Výzdoba hrobky královny Nefertari v Údolí královen

Údolí královen

Nedaleko známějšího Údolí králů se nachází méně známé a turisty značně opomíjené tzv. Údolí královen. Jak již název napovídá do zdejších hrobek hloubených do skály byly pochovánány manželky egyptských panovníků a také jejich dcery a synové. Dodnes zde bylo objeveno na 70 hrobek a výzkumy v této lokalitě stále pokračují. Nejznámější je hrobka královny Nefertari, manželky Ramesse II., jejíž chrám v Abu Simbel je oblíbenou turistickou atrakcí. Samotná hrobka královny pod označením QV66 je díky svým dokonale zachovaným nástěným malbám nazývána Sixtinskou kaplí starověku. Centrem hrobky je pohřební komora s rozlohou přes 90 metrů2 a krásně malovaným stropem, který má symbolizovat hvězdnou oblohu. V ostatních místnostech můžete obdivovat výjevy z Knihy mrtvých a také vyobrazení samotné královny po boku egyptských bohů. Hrobka prošla mezi lety 1986 - 1992 náročnou rekonstrukcí a dnes je vstup do této památky značně omezen z důvodu snahy o co nejlepší zachování stavu vzácných kreseb.