Zobrazit panel

Suezský průplav - dovolená v Egyptě a informace pro turisty

Suezský průplav - Egypt


Historie Suezského průplavu - Moderní historie průplavu - Provoz průplavu - Kapacita Suezského průplavu

Satelitni snimek Suezského průplavu

Suezský průplav je uměle vytvořená vodní cesta spojující Rudé a Středozemní moře. Její otevření v roce 1869 značně zkrátilo námořní cesty z Evropy do Asie jelikož lodě již nemusely obeplouvat celý africký kontinent. Dnešní Suezský průplav je rozdělen Velkým Hořkým jezerem na dvě části: sevrní a jižní. Samotné jezero pak funguje jako vyrovnávácí nádrž mezi vodami obou moří. Do Středozemního moře průplav ústí u přístavu Port Said a vstup do kanálu na jeho Rudomořské straně je nedaleko města, které dalo celému průplavu název: Suez.

Historie Suezského průplavu

První kanál, který spojoval nilskou deltu a rudé moře byl postaven před více jak 3.000 lety avšak z důvodu zanášení delty sedimenty a následné nepropustnosti pro námořní dopravu jeho význam rychle upadal a již v 8. století př.n.l. byl zcela nefunkční. Tento kanál byl v následujících staletích několikrát obnoven, naposledy ve 2. století n.l. římským císařem Trajánem.

Moderní historie průplavu

Tranzit Suezským průplavem

Moderní historie průplavu se začíná psát v roce 1798 kdy Napoleonovi archeologové při tažení do Egypta objevili pozůstatky tohoto starověkého kanálu. Napoleon se následně rozhodl, že vybuduje kanál nový, ale narozdíl od toho starého, který spojoval Nil a Rudé moře měl být ten nový přímou spojnicí mezi mořem Středozemním a Rudým. Nechal si vypracovat studii avšak podle ní by byla takováto stavba takřka nemožná a navíc nesmírně finančně a časově nákladná. Od svého záměru tedy upustil a myšlenku o vybudování průplavu znovu oprášil francouzský velvyslanec v Egyptě Ferdinand de Lesseps. Ten v roce 1856 získal povolení ke stavbě tohoto vodního díla od egyptského místokrále. Následně založil "Suezskou plavební společnost" (Compagnie universelle du canal maritime de Suez) do které investovaly mocné státy své doby: Francie, Rakousko-Uhersko, Rusko, USA a především Egypt. Dne 25. dubna 1859 se konečně započalo se samotnou stavbou. Hloubení kanálu trvalo celých deset let a během stavby byl dvojnásobně překročen plánovaný rozpočet. Po celou dobu výstavby proti tomuto dílu hlasitě protestovala Velká Británie. Nejvíce jí vadila práce tisíců otroků a podněcovala povstání dělníků proti svým nadřízeným. Suezský průplav se pro lodní přepravu otevřel 17. listopadu 1869 za zvuků Verdiho opery Aida, zkomponované speciálně pro tuto příležitost.

Provoz průplavu

Provoz v průplavu během prvních dvou let zdaleka nenaplnil očekávání investorů. Na vině byl zastaralý ceník britského typu. Ten vypočítával paušální poplatek jehož výše se odvíjela od výtlaku lodi. Prázdné lodě tak platily stejně vysoké částky jako lodě plné zboží. Tento nevýhodný ceník byl změněn a dodnes se používá jeho nástupce, kde se poplatek vypočítává podle objemu přepravovaného zboží. Vysoké dluhy egyptského místokrále jej donutili prodat svůj podíl v Suezské plavební společnosti britské vládě a Velká Británie se tak v roce 1875 stala přes svoje předchozí protesty jedním z největších akcionářů Suezského průplavu. Úmluva z Konstantinopole (dnešní Istanbul) podepsaná v roce 1888 prohlásila Suez za nezávislé území pod správou Velké Británie. Egypt však tuto smlouvu v roce 1951 jednostranně vypověděl a o tři roky později se Velká Británie vzdala svého nároku na toto území. V 60. a 70. letech minulého století se Suez stal dějištěm několika ozbrojených konfliktů mezi Izraelem a Egyptem. Tyto vojenské výpady vedly několikrát k uzavření Suezského průplavu. Od roku 1981 je díky úsilí OSN okolo Suezského průplavu klid a dnes patří celý znárodněný kanál Egyptu.

Provoz Suezského průplavu

Kapacita Suezského průplavu

Od doby svého dokončení v roce 1869 byl Suezský průplav několikrát rozšiřován, aby přes něj mohli proplouvat i velké moderní lodě a tankery. Maximální povolené rozměry lodi a její výtlak v Suezském průplavu se označují termínem Suezmax a tento údaj je pravidelně aktualizován. Současný maximální ponor, který můžou mít lodě plující přes kanál je 18 metrů. V roce 2010 se počítá s dokončením prací po nichž by tudy mohli proplouvat lodě s ponorem až 22 metrů. V roce 2008 proplulo Suezským průplavem 21.414 lodí a příjmy průplavu dosáhly výše téměř 5 a půl miliardy amerických dolarů.