Zobrazit panel

Pyramidy v Egyptě - dovolená v Egyptě a informace pro turisty

Pyramidy v Egyptě - Egypt


Sakkára - Stupňovitá pyramida - Tetiho pyramida - Pohřebiště Dahšúr - Lomená pyramida - Červená pyramida - Černá pyramida

I když jsou pyramidy v Gíze bezpochyby nejznámějšími egyptskými pyramidami zdaleka nejsou jedinými. Na území dnešního státu Egypt se nachází celkem 138 pyramid vystavěných během období staré a střední říše vlády faraónů. Většina pyramid není postavena osamoceně, ale bývají seskupeny do tzv. pyramidových komplexů. Kromě pyramid v těchto komplexech také stály zádušní chrámy jednotlivých faraónů a také svatyně zasvěcené některému z mnoha egyptských božstev, nejčastěji bohu podsvětí Usirovi. Tyto komplexy se vždy stavěly na západní straně Nilu. Západ egypťané viděli nejen jako místo kde zapadá slunce, ale především jako místo vstupu do podsvětí. Podle současných historiků existují dva názory vysvětlující typicky jehlanový tvar pyramid. První názor zastává teorii, že pyramidy představují prvotní pahorek, který se podle egyptské mytologie stvoření světa vynořil z oceánu chaosu. Podle druhé teorie byly hladké bílé stěny pyramidy symbolem pro paprsky slunce, kterými sluneční bůh Amon Re objímá svého potomka, faraona. Nejstarší pyramidu si nechal vystavět panovník 3. dynastie Džoser, největší je pyramida faraona Cheopse v Gize.

Sakkára

Sakkára

Sakkára (Saqqara) je starobylé pohřebiště sloužící potřebám hlavního města Egypta v době staré říše - Mennofer (řecky Memfis). Dnes je tato lokalita vzdálená asi 30 kilometrů od moderní Káhiry. Vládcové první a druhé dynastie se v této lokalitě nechávali pohřbívat do hrobek hloubených pod zemským povrchem. Později se nad těmito hrobkami začali stavět mastaby (jednoduché stavby ve tvaru kvádru) a budovy nutné k vykonávání pohřebních obřadů. Velikým inovátorem ve stavbě hrobek byl velekněz faraona Džosera, Imhotep. Ten sice podle zvyklostí postavil svému vládci hrobku s mastabou na povrchu, avšak provedl úpravy, které tuto stavbu učinily nesmrtelnou. Na mastabu nechal postupně navršit pět dalších, každou vždy o něco menší než tu předchozí. Vznikly tak jakési pomyslné schody do nebe a zároveň první pyramida ve starověkém Egyptě. Následující panovníci Egypta následovali Džoserův odkaz a nechávali si v Sakkáře také vystavět monumentální hrobky ve tvaru pyramid. Dnes však tyto ostatní pyramidy vypadají spíše jako hromady suti a Stupňovitá pyramida je přirozenou dominantou pohřebiště v Sakkáře.

Stupňovitá pyramida

Stupňovitá pyramida faraona Džosera v Sakkáře

Stupňovitá pyramida faraona Džosera byla dokončena v roce 2648 př.n.l. Její výška je 62 metrů a rozměry základny 125 x 109 metrů. Jedná se o nejstarší, stále dochovaný, kamenný monument na světě. V době svého dokončení obklopovala pohřební areál deset metrů vysoká zeď s řadou dveří. Pouze jedny však byly doopravdy funkční, ty ostatní - falešné - byly určeny pro duši panovníka. Po projítí funkčními dveřmi se ocitnete v zastřešené kolonádě jejíž střechu nese dvacet párů sloupů vytvarovaných tak aby vypadaly jako svázané rostliny rákosu. Za touto kolonádou je tzv. Jížní dvůr na jehož jednom konci se nachází Jižní hrobka a na druhém stojí stupňovitá pyramida. Jižní hrobka společně s okolními budovami sloužila jako záhrobní replika faraonova paláce a jeho poddaní věřili, že i po smrti zde bude faraon vykonávat své vladařské povinnosti. V prostorách hrobky také byly pravděpodobně uloženy kanopy s královými orgány. Pod samotnou pyramidou je pak přes 6 kilometrů dlouhý systém chodeb a komnat určených taktéž pro život duše zemřelého faraona. Dokonce je zde jedna část, která by měla být královským harémem. Samotná pohřební komora faraona je obložena žulou a kdysi její vchod zakrýval 3,5 tuny težký kámen. Na sever od pyramidy stojí severní chrám, kde byly vykonány všechny potřebné posmrtné obřady včetně mumifikace faraonova těla.

Pyramida faraona Tetiho

Tetiho pyramida

Pyramida faraona Tetiho díky pokročilému stádiu rozkladu nevypadá zvenčí nijak zajímavě, ale její podzemní prostory jsou stále výborně zachovalé. Do nitra pyramidy se sestupuje poměrně příkrou chodbou, která návštěvníky zavede do nevelké místnosti o rozměrech asi 3 x 4 metry. Stěny této komory jsou obložené bílým kamenem hustě popsaným hieroglyfy. Odtud se můžete vydat na prohlídku skladovací místnosti a nebo vejít do větší komory, určené pro králův sarkofág. Tento sarkofág je nejstarším sarkofágem jehož vnější strany jsou zdobené starověkm egyptským písmem. Vstup do této pyramidy je zahrnut v základní vstupence do komplexu v Sakkáře.

Dahšúr

Dahšúr je dalším faraonským pohřebištěm vzdáleným asi 40 kilometrů jižně od Káhiry. Kdysi zde stávalo jedenáct pyramid avšak do dnešních dní se jich v různých částech rozkladu dochovalo pouhých pět. Pohřebišti dominují dvě pyramidy postavené králem Snofru, otcem známějšího Cheopse. I když jeho syn nechal vystavět největší pyramidu v Egyptě nemůže se zdaleka rovnat stavitelskému úsilí svého otce, který má na svém kontě dokonce tři pyramidy. Se svou stavební mánií začal Snofru v Medůnu, kde nechal dokončit pyramidu svého předchůdce. Poté dělníky přesunul do Dahšúru a začal pracovat na své první pyramidě, tzv. Lomené.

Lomená pyramida v Dahšúru

Lomená pyramida

Lomená pyramida (cca 2600 př.n.l.) je prvním pokusem starověkých Egypťanů postavit pyramidu ve tvaru pravidelného jehlanu. Stavitelé stavbu započaly na čtvercové základně o délce strany 188 metrů. Stěny byly budovány pod sklonem 54° avšak v polovině stavby se ukázalo, že je tento úhel příliš strmý pro tak velkou stavbu a dále se stavělo pod menším úhlem 43°. Tento postup způsobil, že na pyramidě je zvenčí znatelný velký zlom. Odtud název Lomená pyramida. Vápencové obložení stavby je nejzachovalejší ze všech egyptských pyramid a můžete si zde udělat poměrně přesný obrázek o tom jak všechny tyto monumentální hrobky vypadaly před nájezdy lidí toužících po levném stavebním materiálu. I když je do pyramidy utvořený pohodlný vstup s vybudovaným dřevěným schodištěm, stále nejsou její vnitřní prostory otevřené pro veřejnost, i když podle egyptských úřadů by se toto mohlo brzy změnit.

Červená pyramida

Červená pyramida

Po stavebním nezdaru s Lomenou pyramidou se faraon Snofru rozhodl vybudovat ještě jednu pyramidu. Je vidět, že se jeho stavitelé poučili z předchozích chyb a novou pyramidu začali budovat pod sklonem 43° od samotného počátku. Výsledkem byla úspěšně dokončená pyramida s výškou 104 metrů a délkou strany základny 220 metrů což z ní v současnoti činí třetí největší pyramidu Egypta. Svůj název dostala stavba, když v době středověku obyvatelé vytěžily ochranný obal z bílého vápence a na světlo se tak dostaly načervenalé kameny použité při stavbě pyramidy. V České republice se pyramidě někdy nesprávně říká "Růžová". Vnitřní prostory jsou zpřístupněny pro veřejnost a před samotnou pyramidou si můžete prohlédnout tzv. pyramidion, což je jehlan, který tvořil špičku pyramidy, popřípadě obelisku.

Černá pyramida v Dahšúru

Černá pyramida

Tuto pyramidu si nechal v Dahšúru postavit faraon Amenemhet III., jako hrobku pro sebe a netradičně i pro svoji manželku a děti. Pyramida nebyla narozdíl od ostatních velkých hrobek stavěna z kamene, ale faraonovy dělníci použili nepálené cihly. Ty postupem času do sebe natáhly spodní vodu a celá pyramida se začala rozpadat. Dnes v Dahšúru stojí jen torzo stavby kdysi vysoké 75 metrů. Pokud zavítáte do Káhirského muzea můžete zde vidět pyramidion z této pyramidy. Jak už název stavby napovída je celý černý a zdobený hieroglyfickými symboly.