Zobrazit panel

Sinaj - Sinajský poloostrov - dovolená v Egyptě a informace pro turisty

Sinaj - Sinajský poloostrov - Egypt


Klášter svaté Kateřiny - Hora Sinaj

Sinajský poloostrov je část Egypta omýváná ze severu Středozemním mořem a Rudým mořem na jihu. Je to jediná část Egypta, která geograficky naléží do Asie, zbytek země je na kontinentu Afrika. Vzájemně jsou oba kontinenty odděleny uměle vybudovaným Suezským průplavem. Jedná se o poměrně suchou a hornatou oblast avšak s několika oblíbenými letními letovisky na pobřeží jako je Dahab, Taba či Sharm El Sheikh. Ve vnitrozemí pak můžete obdivovat raně křesťanské památky a nebo z této oblasti vyrazit do nedalekého Izraele (Jeruzalém) a Jordánska (Petra).

Klášter svaté Kateřiny

Klášter svaté Kateřiny

Klášter svaté Kateřiny byl v roce 2002 připsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako nejstarší stále funkční klášter na světě. První písemná zmínka o klášteru pochází z roku 381, kdy o něm ve svém deníku píše cestovatelka jménem Egeria. Ta podstoupila pouť, během které navštívila známá biblická místa na blízkém východě včetně bájné hory Sinaj, kde Mojžíš dostal od boha desky obsahující deset přikázání. Současný klášter byl postaven na příkaz byzanstké císařovny Heleny. Tato stavba obklopuje bájný hořící keř, skrz který promlouval Bůh k Mojžíšovi. Tento keř je dodnes v klášteru k vidění. Svůj název získal díky ostatkům svaté Kateřiny. Ty sem byly podle pověsti přeneseny anděli, aby její tělo uchránili před zničením. Již v době svého založení se stal klášter důležitým poutním místem.

V roce 628 získal klášter výsadní postavení v islámském světě, když prorok Mohamed vydal listinu, kterou zaručoval mnichům svoji ochranu a dokonce jim dovolil na tomto území vykonávat křesťanské obřady a dokonce mít i svoje vlastní soudce. Ve zdech kláštera byla jako gesto podkování vystavěna fátimovská mešita, ale nikdy nebyla používaná jelikož nemá správnou orientaci vůči Mekce. S příchodem křižáků mířících do Svaté země v 11.století se dostal do širšího povědomí křesťanské Evropy a počet poutníků mířících sem prudce vzrostl.

Dnes klášter uchovává největší sbírku ranných ikon na světě. Nejstarší dochované ikony pocházejí z 5. století a vidět zde můžete i nejstarší výtvarné ztvárnění Starého zákona. Zajímává je i sbírka 120 ikon v nepříliš rozšířeném Křižáckém stylu, ve kterém se zde tvořilo během 13.století. Kromě těchto velice cenných maleb uchovává i druhou největší sbírku raných kodexů a rukopisů (největší je ve Vatikánských sbírkách). V roce 2009 pak byla zde objevena zatím neznámá část tzv. Sinajského kodexu, což je ručně psaná řecká Bible pocházející z 4. století.

Sinajské pohoří

Hora Sinaj

Hora Sinaj je bájná biblická hora, kde Bůh předal Izraelitům svých Deset přikázání. Dnes se za tuto horu považuje vrcholek Jabal Musa (egyptským dialektem Gabal Musa - 2285 m.n.m.) na Sinajském poloostrově. Jabal Musa znamená v arabštině Mojžíšova Hora. V počátcích křesťanství se za horu Sinaj považovala spíše hora Serbal (Gebel Serbal). Dodnes jsou zde k vidění nápisy, které do kamenů na jejím úpatí vytesali raní křesťané. V pátem století však byla hora Serbal zavržena a novým Sinajem se stala hora Svaté Kateřiny (2629 m.n.m.). Na této hoře dodnes najdete i stejnojmenný klášter. I když je hora Svaté Kateřiny nejvyšší v oblasti, což by odpovídalo i popisu v Bibli, je od 15. století jako hora Sinaj uváděn výše zmiňovaný vrcholek Jabal Musa. Pokud se rozhodnete vystoupat na tuto horu budete odměněni výhledem na Sinajský poloostrov a také si můžete prohlédnout muslimskou mešitu a ortdoxní řecký kostelík na jejím vrcholku. Ani jedna stavba bohužel není otevřena pro veřejnost. Nedaleko vrcholu můžete navštívit i Mojžíšovu jeskyni, kde podle Bible čekal Mojžíš na udělení božích přikázání.