Zobrazit panel

Pula - dovolená v Chorvatsku a informace pro turisty

Pula - Chorvatsko


Historie Puly - Amfiteátr v Pule - Antické památky v Pule - Zlatá brána - Herkulova brána - Augustův chrám - Kaple Panny Marie - Formosa - Kostel svatého Františka - Národní park Brijuni

Přístav v Pule

Pula je hlavním městem chorvatského regionu Istrie a návštěvníky láká na svoji bohatou historii a množství památek především z období antiky a raného středověku. Dnes je Pula se svými 60.000 obyvateli patým největším městem Chorvatska a také důležitým obchodním přístavem. Panuje zde příjemné středomořské klima s mírnými zimními teplotami (většinou kolem 5°C) a nepříliš tropickými léty (málokdy teplota přesáhne 30°C). Průzračné vody Jadranu v okolí Puly do této oblasti každoročně přilákají tisíce návštěvníků, kteří se rozhodnou zde strávit svoji dovolenou.

Historie Puly

Oblast Puly si člověk vybral jako své bydliště již před milionem let. Přibližně z této doby pocházejí ostatky Homo Erectus nalezené v jeskyni Šandalja nedaleko Puly. Prvním důkazem o trvalém osídlení oblasti je nalezená neolitická keramika z období 6. tisíciletí př.n.l. V době bronzové (asi 1000 př.n.l.) zde lidé začali stavět první opevněné pevnosti na vrcholcích kopců. Přibližně z této doby pocházejí i nálezy dokládající přítomnost řeckých kolonizátorů. Ti po sobě zanechali množství řecké keramiky a také fragmenty sochy boha Apolllona. Podle řecké mytologie Pulu založili obyvatelé Kolchidy (dnešní Gruzie). Kolchiďané pronásledovali hrdinu Jásona (ten, který ukradl zlaté rouno) až do míst, kde dnes stojí Pula. Tady se jim Jáson ztratil a kolchiďané se rozhodli zůstat a založili město Polai - což lze volně přeložit jako "útočiště".

S příchodem Římanů v roce 177 př.n.l. začíná obrovský rozkvět Puly. Během jejich panování se Pula stala důležitým obchodním přístavem a ve městě žilo až 30.000 lidí. Římané také kolem Puly vystavěli městské opevnění s deseti nádhernými branami, z nichž některé stojí dodnes. Římští obyvatelé přicházející do Puly vyžadovali stejný standart na jaký byli zvyklý ze své domoviny a tak kolem města vyrostla řada akvaduktů zásobující kašny a lázně čerstvou vodou, chrámy římských bohů, vítězné oblouky připomínající vítězné bitvy slavných vojevůdců a především centrum tehdejší zábavy: amfiteátr, dnes známý jako Pula Arena.

Po rozpadu Římského impéria se Pula stala součástí Byzantské říše. Z tohoto období se dochovala řada pravoslavných kostelíků. Po krátkém obsazení Slovanskými kmeny a Francií přísahala Pula v roce 1150 věrnost Benátské republice. Benátčané si svoji moc nad Pulou udrželi až do roku 1797. V tomto roce Napoleon porazil Benátky a Pulu připojil k Francii. Po porážce tohoto vojevůdce se Pula stala majetkem Rakouska - Uherska, které jej vlastnilo až do konce První světové války. Poté byla Pula připojena ke vznikající Jugislávii a po jejím rozpadu se stala součástí nové svobodné republiky Chorvatsko.

Amfiteátr v Pule - Pula Arena

Amfiteátr v Pule

Amfiteátr v Pule - Pula Arena - je nejznámější pamětihodností v Pule a současně nejlépe zachovalou antickou památkou v Chorvatsku. Amfitétr patří mezi šest největších staveb svého druhu na světě a je považován za jeden z nejlépe dochovaných. Známější koloseum v Římě nebo El Jemu jsou v prokazatelně horším stavu. Pula Arena byla dokončena v roce 68 n.l. a jako místo gladiátorských soubojů sloužila až do konce 5. století. V dobách své největší slávy Arena s rozměry 132 metrů x 105 metrů pojala až 23.000 sedících diváků. Dodnes se zde dochovaly pozůstatky důmyslného systému zvaného "velarii", jehož účelem bylo poskytnout návštěvníkům stín. Jednalo se o několik obrovských plachet, které se pokud bylo potřeba, roztáhly nad arénou a utvořily tak obrovský slunečník. Další komfotní službou, kterou amfiteátr nabízel, bylo kropení návštěvníků parfémovanou vodou. Nádrže s touto vodou byly umístěny ve věžích areny.

Po zákazu gladiátorských západů v 5. století začali obyvatelé Puly rozebírat stěny Areny na stavební materiál pro své domy. Tomu učinil ve 13. století přítrž místní patriarcha a amfiteátr nadále sloužil jako místo pro rytířské turnaje a výroční trhy. S celkovou rekonstrukcí stavby začal již Napoleon na nějž navázali architekti najatí rakouským císařem Františkem I. V roce 1932 byly v Pula Areně provedeny stavební úpravy, po kterých je možné amfiteátr využívat pro divadelní představení a koncerty. Současná kapacita hlediště je 5.000 diváků.

Antické památky v Pule

Zlatá brána v Pule

Vyjma proslulého amfiteátru zanechali po sobě Římané v Pule i další antické stavby. Mezi ty známější se určitě počítá i tzv. Zlatá brána. Původně vítězný oblouk oslavující rodinu Sergi. Ti nechali tento oblouk vystavět jako připomínku bitvy u Actia, které se zůčastnili a nějakou dobu sloužil i jako jedna ze vstupních bran do města. Dodnes na oblouku můžete obdivovat nádherné korintské sloupy a vlysy vytvořené podle helénského vzoru znázorňující okřídlenou bohyni vítězství Niké a také pár výjevů z bitvy u Actia. Z městských hradeb zbořených v 19. století se v Pule zachovaly ještě další dvě antické vstupní brány. První je nepříliš zdobná Porta Gemina postavená ve 2. století. Je složena ze dvou oblouků, které nesou sloupy a je zakončena zdobeným vlysem. V blízkosti této brány je stále k vidění i kousek původních hradeb. Druhou branou je tzv. Herkulova brána pocházející z 1. století. Svůj název získala podle vyobrazení bájného hrdiny ve své výzdobě. Kromě podobizny Herkula je na bráně uvedené datum od kdy Římané považovali Pulu za své území: 44 př.nl.

Stejně jako v jiných antických římských městem bylo centrem všeho dění tzv. fórum. Jakýsi předchůdce dnešních náměstí, kde stály chrámy, tržiště, občanské instituce a často také soudní budovy. Fórum v Pule se v průběhu staletí stalo přiřazeným městským centrem a dnes je na jeho místě hlavní náměstí. Z dob antiky se zde dochoval pouze nevelký Augustův chrám (8 x 17 metrů). Sice z něj zmizela veškerá původní bronzová výzdoba, ale jelikož byl přeměněn na křesťanský kostel jako stavba se dochoval až dodnes. Během bombardování za Druhé světové války byl Augustův chrám zcela zničen a následně v roce 1947 nákladně rekonstruován. Dnes je v chrámu k vidění menší sbírka antických soch.

Kaple Panny Marie (Panna Maria Formosa) v Pule

Středověké památky v Pule

Samotné město Pula je plné úzkých uliček lemovaných středověkými a renesančními domy. Z dob byzantské nadvlády v Pule zůstala kaple Panny Marie (Panna Maria Formosa) postavená v 6. století na půdorysu řeckého kříže. Kaple byla původně součástí většího benediktínského opatství, které bylo zbořeno v 16. století. Dnes kaple hostí sbírku mozaiek ze 6. století. Ostatní výzdoba budovy byla odvezena Benátčany v 17. století a třeba místní alabastrové sloupy si můžete prohlédnout v bazilice sv. Marka v Benátkách.

Kostel svatého Františka postavený ve 13. století je krásnou ukázkou pozdního románského slohu. Později na něm byly provedeny jisté úpravy v nadcházejícím gotickém slohu, ale stavbě samotné nijak neuškodily. Specifikem tohoto kostela je zdvojená kazatelna. Jedna její část je umístěna uvnitř budovy a její druhá část vyčnívá na ulici, kde mohl kněz kázat i lidem stojícím venku. Západní portál zdobí nádherná gotická rozeta (kruhové okno). Klášter přilehlý ke kostelu je z 14. století a na stavbu jeho ambitu (zastřešená chodba postavená kolem klášterního dvora) bylo použito několik antických artefaktů.

Národní park Brijuni

Národní park Brijuni

Perlou oblasti je Národní park Brijuni, což je skupina 14 malých ostrůvků asi 2 kilometry daleko od istrijského pobřeží. V minulém století sem mířila řada světových státníků na návštěvu letního sídla jugoslávského prezidenta Josipa Tita. Tito zde nechal vybudovat malý Safari Park kam byly umísťována zvířata, která dostal darem od státních delegací. Proto zde dnes můžete vidět zástupce africké i asijské fauny. V roce 1970 do parku přibyli jeho nejslavnější obyvatelé: dva sloni jménem Sony (zemřel v roce 2010) a Lanka, darované indickou premiérkou Indírou Gandhi. Kromě Safari se v Brijuni nachází i řada archeologických nalezišť. Nejstarší je naleziště více jak 200 dinosauřích stop z období křídy. Z lidského osídlení je nejstarší nalezené osada pocházející ze 14. století př.n.l. Dále zde můžete vidět odkryté základy římských vil z 2. století př.n.l. a také pozůstatky byzantského paláce. Ze středověku se zde dochoval Mariánský kostel postavený ve 13. století rytíři z Templářského řádu.