Zobrazit panel

Šibenik - dovolená v Chorvatsku a informace pro turisty

Šibenik - Chorvatsko


Katedrála svatého Jakuba - Pevnost svatého Mikuláše - Národní park Krka

Šibenik je důležitým dopravním, vzdělávacím a turistickým centrem Střední Dalmácie. Město leží při ústí řeky Krka (Římané ji říkali Titius) do Jaderského moře. První písemná zmínka o Šibeniku pochází z roku 1066, kdy zde nakrátko sídlil chorvatský král. Status města byl Šibeniku přiznán v roce 1298 a Šibenik je tak nejstarším původním chorvatským městem v zemi. V období Druhé světové války a pozdějí během války za nezávislost v 90 letech byl Šibenik do značné míry poškozen bombardováním. Město však prošlo nákladnou rekonstrukcí a dnes se vyjímá ve své původní kráse. Šibenik také drží světové prvenství jako první město, které bylo napájeno střídavým proudem. Elektrický systém v té době dodával energii 340 pouličním lampám a také do několika významých městských domů.

Katedrála svatého Jakuba v Šibeniku

Katedrála svatého Jakuba

Katedrála svatého Jakuba (Katedrala sv. Jakova) je bezpochyby nejvýznamější stavební památkou v Šibeniku o čemž svědčí i zápis této stavby do Seznamu světovéhéo kulturního dědictví (UNESCO) v roce 2000. Obyvatelé Šibeniku o nové katedrále snili od roku 1298 (Šibenik se stal městem), ale skutečné práce na přebudování původní románské katedrály byly zahájeny až roku 1431 pod dohledem italských architektů a sochařů. První fázi stavby velel Giorgio da Sebenico (chorvaté jej znají pod jménem Juraj Dalmatinec), který katedrálu původně zamýšlel jako jednoduchý kostelík. Investoři však očekávali něco okázalejšího a tak Giorgio přidal další chrámové lodě a několik bočních apsid (půlkruhové kaple přiléhající k hlavní budove kostela). Také katedrálu připravil na výstavbu majestátní kupole. Za mistrovský kousek, který Giorgio na katedrále zanechal je považována jeho křtitelnice. V době jeho vedení byla taky vnější fasáda ozdobena 74 malými obličeji neznámých občanů. Podle současných historiků se jedná o podobizny lidí, kteří přispěli peněžitým darem na dostavbu katedrály.

Po Giorgiově smrti převzal dohled nad stavbou toskánský mistr Niccolo di Giovanni Fiorentino (chorvatsky: Nikola Firentinac). Tento stavitel se vzděláním ze školy slavného sochaře Donatella na stavbě pokračoval v italském renesančním stylu a katedrálu nechal dozdobit řadou krásných renesančních soch. Jako mnoho jeho současníků se nechal inspirovat kupolí baziliky Santa Maria del Fiore ve Florencii a katedrálu v Šibeniku zakončil podobnou impozantní kupolí. Ta je dnes považována za jednu z největších a zároveň nejhezčích renesančních kupolí. Uvnitř stavby je k vidění několik hrobů významných biskupů ze Šibeniku a také krásná renesanční sochařská a malířská výzdoba. Katedrála svatého Jakuba za dobu svojí existence prošla několika zdařilými rekonstrukcemi, z nichž poslední proběhla v roce 1997. Zajímavostí je, že katedrála nemá zvonici. Tuto funkci zastává věž umístěna na nedalekých městských hradbách.

Pevnost svatého Mikuláše

Pevnost svatého Mikuláše

Pevnost svatého Mikuláše (Tvrđava sv. Nikole - 16. století) je jednou ze čtyř pevností v Šibeniku. Jako jediná stojí u vod Jadranu, ostatní jsou postaveny dále ve vnitrozemí. Pevnost sv. Mikuláše je nejlépe dochovaným příkladem obranné architektury střední Dalmácie. Stavba má základy z kamene, ale vyšší patra jsou postaveny z cihel, které jsou více odolné vůči dělovým koulím. Pevnost kdysi chránila vjezd do přístavu před útočníky z moře, především Turky, k čemuž obráncům sloužilo 32 děl. Pevnost byla armádou používána až do roku 1979, kdy ji opustila poslední posádka a celá pevnost prošla rekonstrukcí. V celém Středozemním moři jsou pouze dvě podobné pevnosti: jedna je na Maltě a druhá v italských Benátkách.

Národní park Krka

Národní park Krka

Národní park Krka leží pár kilometrů severně od města Šibenik. Svůj status národního parku získal v roce 1985 a je určen především pro vědecké, vzdělávací a v neposlední řadě i rekreační a turistické aktivity. Rozloha parku je 109 km2 a na svém uzemí hostí několik vzácných po staletí nezměněných ekosystémů. Žije zde několik vzácných endemických rostlin a také 18 endemických druhů ryb. Pro návštěvníky parku jsou přitažlivé především místní scenérie, často srovnávané se známějším parkem Plitvická jezera. Řeka Krka zde tvoří řadu krásných vodopádů a přírodních lagun. Lidé sem také vyrážejí za pěší turistikou a na prohlídku několika středověkých kláštěrů. Archelogické nadšence uchvátí i místní naleziště osídlení z mladší doby kamenné (neolitu).