Zobrazit panel

Terst - dovolená v Itálii a informace pro turisty

Terst - Itálie


Zámek Miramare - Katedrála San Giusto - Synagoga v Terstu - Antické památky v Terstu

Terst (Trieste, Triest) je hlavním městem autonomní italské oblasti Friuli Venezia a dnes slouží především jako důležitý mezinárodní přístav. Nejvíce městu vtiskla jeho současnou podobu Rakousko-Uherská říše, pro kterou byl Terst jejím nejdůležitějším přístavem a zároveň čtvrtým největším městem Monarchie.

Centrem města je Unita Piazza d'Italia (náměstí Jednoty Itálie), dřívě známé jako Piazza Grande (Velké náměstí). Toto náměstí je považováno za největší evropské náměstí sousedící s mořským pobřeží. Habsburkové zde nechali vybudovat řadu reprezentativních paláců a státních institucí v tehdy oblíbeném klasicistním stylu, které Unita Piazza d'Italia dodávají středoevropský nádech.

zámek Miramare (Schloß Miramar)

Zámek Miramare

Dalším oblíbeným výletním cílem je zámek Miramare (Schloß Miramar), který si nechal v letech 1856 - 1860 vystavět bratr císaře Františka Josefa, arcivévoda Maxmilián na severu města Terst. Velkou péči při stavbě věnoval Maxmilián přilehlé zámecké zahradě, která je i dnes jedinečnou sbírkou dřevin s romantickými zákoutími. V zámecké kapli si můžete prohlédnout kříž, který je vyrobený z pozůstatků lodi Novara. Na této lodi odplul arcivévoda z Miramare do Ameriky, aby se zde stal mexickým císařem.

Katedrála San Giusto

Katedrála San Giusto

Tato hlavní terstká katedrála je zasvěcená místnímu ochránci města svatému Justusovi, který byl kdysi pronásledován pohanskými Římany a následně utopen v moři. Katedrála vznikla na pozůstatcích původního antického chrámu jehož zbytky je možné ve zdech katedrály spatřit dodnes. Současný vzhled katedrála získala ve 14. století, jejíž asymetrické fasádě dominuje krásná gotická rozeta (kruhové zdobené okno). Před katedrálou stojí pomník padlým v První světové válce a archeologický průzkum z roku 1930 v těchto místech potvrdil přítomnost antického fóra, jehož část je dnes zrekonstruována.

Synagoga v Terstu

Synagoga v Terstu je jedním z mála židovských poutních míst v Evropě. Byla vystavěna v roce 1912 na místě čtyř menších synagog a svoji funkci od té doby plní pouze s malou přestávkou během vlády fašistů v Itálii.

Richardův oblouk (Arco di Riccardo)

Antické památky v Terstu

Mezi nejznámější dochovalé antické stavby v Terstu patří tzv. Richardův oblouk (Arco di Riccardo) umístěný ve staré městské zástavbě. Svůj název získal díky pověsti, podle které pod obloukem projížděl anglický král Richard Lví srdce během svého návratu z křižáckého tažení ve Svaté zemi. Zájemci o antickou kulturu mohou v Terstu zhlédnout i ruiny baziliky (římské centrum obchodu) z 2. století a v jejím přilehlém okolí pozůstatky chrámů zasvěcených Athéně a Diovi. Na úpatí kopce San Giusto naleznete poměrně zachovalé malé starověké divadlo, postavené roku 32 př.n.l. na příkaž císaře Oktaviána. Pěknou kulisu divadla tvoří mořské pobřeží a během vykopávek ve 30. letech minulého století zde byly nalezeny i antické sochy, které si můžete prohlédnout v městském muzeu.